I etterkant av angrepet har det sirkulert video og bilder som viser hvordan skipet ble bordet fra helikopter og overtatt av en gruppe krigere bevæpnet med automatvåpen. Mannskapet på 22 er tatt til fange, og skipet skal være tatt inn til havnebyen Hodeida i Jemen.

Houthi-militsen har påtatt seg ansvaret for aksjonen. Gruppen uttaler at angrepet er rettet mot Israel og israelske interesser.

Beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund og Sjøfartsdirektoratet anbefaler at fartøy som opererer i området, holder seg løpende oppdatert om utviklingen, gjennomfører grundige risikovurderinger og benytter seg av foreliggende varslingsrutiner for skipsfarten i området.

Basert på houthienes uttalelser og operasjonsmønster er det sannsynlig at trusselen mot skipsfarten i Bab el Mandeb og sørlige deler av Rødehavet i all hovedsak fortsatt retter seg mot fartøyer som kan affilieres med Israel. Det er likevel verdt å merke seg at det kan være en risiko for feil etterretning eller feil målutvelgelse, noe som i verste fall kan ramme tilfeldige fartøy.

Det maritime sikringsnivået, MARSEC/ISPS-nivået, i jemenittisk territorialfarvann i Rødehavet er uendret og satt til 2 (gyldig fra 10. oktober 2023). Det er verdt å merke seg at det geografiske området som har forhøyet nivå, også omfatter saudisk territorialfarvann fra grensen mellom Jemen og Saudi-Arabia og videre nord for Jazan.

Sjøfartsdirektoratets ISPS-informasjon for norskflaggede skip finner du her:

https://www.sdir.no/sjofart/ulykker-risiko-og-sikkerhet/sikkerhet/isps-og-maritim-sikring/sikringsniva-for-norske-skip/gulf-of-aden-bab-el-mandeb-red-sea/

 

Kontaktinformasjon:

Vakttelefon, Sjøfartsdirektoratet: +47 52745000

Vakttelefon, Norges Rederiforbund: +47 90095001

Vakttelefon, DNK: +47 48111900

UKMTO, Indian Ocean Emergencies: +44 (0) 2392222060 / https://www.ukmto.org/indian-ocean/contacts