– Det har vært stor interesse for dette forslaget som ventet, og Sjøfartsdirektoratet takker for alle innspill til høringen om nullutslipp i verdensarvfjordene, sier Henrikke Roald som er underdirektør for underavdeling regelverk og avtaler.

Prosessen videre nå blir at en de neste ukene vil gå gjennom høringsinnspillene, og deretter sende en anbefaling til Klima- og miljødepartementet. Av hensyn til sakens fremdrift vil en en slik gjennomgang av innspillene skje så fort som mulig.

Slik omtalte vi høringen da den ble sendt ut i juli. 

Alle høringsinnspillene kan du lese i oversikten under (merk at noen av filene inneholder flere høringssvar):