TILSKUDDSORDNINGEN: Sjøfartsdirektoratet ønsker at alle som ferdes på sjøen skal komme trygt hjem igjen. Vi jobber derfor aktivt for å redusere antall fritidsbåtulykker.

Siden tilskuddsorningen ble etablert i 2014 har Sjøfartsdirektoratet årlig delt ut omtrent 1 million kroner til lag og foreninger, fordelt på hele Norge.

– Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettaktivitet for barn- og unge, fortrinnsvis ved, i eller på vann. Den er et viktig ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt, sier kommunikasjonsrådgiver for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet, Siv Haugvaldstad Bygnes.

Tilgang på nyttig materiell

De som får støtte via tilskuddordningen får mulighet til å bruke oppgaveheftene «Sjøvettboka» og «Vannviktig» som er til stor nytte i sjøvettopplæringen. Innholdet er tilpasset ulike aldersgrupper.

Sjøfartsdirektoratet har også et gratis spill for telefon og nettbrett som kan lastes ned gratis til telefoner og nettbrett. Det heter «Sjøvettspillet» og finnes på Appstore og Google play.

Kunne du tenke deg å drive sjøvettopplæring gjennom en frivillig organisasjon?