Siste frist for å søke D6 sertifikat på overgangsordningen er 31.12.2023. Vi anbefaler deg å søke D6 sertifikat via "Min side Sjøfolk". Er alt av kompetanse registrert på din profil trenger du ikke legge ved noe dokumentasjon.

Elektronisk sertifikat:

D6 sertifikat blir kun utstedt i digitalt format når du søker via "Min side Sjøfolk". Når søknad er behandlet kan du se ditt elektroniske sertifikat på "Min Side Sjøfolk".
Søknader om D6 sertifikat registrert før 4 desember 2024 vil i tillegg til digitalt sertifikat også få utstedt plastkort.

Hvorfor er D6 sertifikatet kun et elektronisk sertifikat?

Når du seiler på norsk registrert fartøy i norsk farvann så er det tilstrekkelig å vise til ditt elektronisk sertifikat ved eventuell kontroll. D6 sertifikatene vil derfor kun bli utstedt elektronisk. Minner om at ferdighetssertifikater som blir utstedt av kurssentre vil ikke være tilgjengelige som elektronisk sertifikat.

APP for visning av personlige sertifikater:

I løpet av desember vil det bli lansert en egen APP som viser alle dine sertifikater som er utstedt av Sjøfartsdirektoratet.
Ferdighetssertifikater som blir utstedt av kurssentre vil ikke være tilgjengelige som elektronisk sertifikat.