SIKRINGSNIVÅ: Beslutningen er basert på uttalelser fra Houthi-bevegelsen, samt flere angrep mot sivile skip – deriblant det norskflaggede skipet MT «Strinda», som ble truffet av et missil 11. desember.

Houthi-bevegelsen, som har påtatt seg ansvaret for aksjonen, uttaler at angrepet er rettet mot Israel og israelske interesser.

Hevingen av sikringsnivået er satt med en tidsbegrensning ut januar 2024. Tidsbegrensningen er i henhold til ISPS-regelverket, og skal sikre oppdatert informasjon til næringen.

Beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund og Sjøfartsdirektoratet anbefaler fartøy som opererer i området å holde seg løpende oppdatert om utviklingen, gjennomføre grundige risikovurderinger og benytte seg av foreliggende varslingsrutiner for skipsfarten i området.

 

 

Kontaktinformasjon:

Vakttelefon, SDIR: +47 52745000

Vakttelefon, Norges Rederiforbund: +47 90095001

Vakttelefon, DNK: +47 48111900

UKMTO, Indian Ocean Emergencies: +44 (0) 2392222060 / https://www.ukmto.org/indian-ocean/contacts