D6: Krav til kompetansesertifikat for dekksoffiser på lasteskip med største lengde mellom 8 og 15 meter følges opp på tilsyn om bord etter årsskiftet.

Det blir gjort på følgende måte:

  • Dersom man har sendt søknad om D6-sertifikat innen 31.12.2023 (må kunne dokumenteres), men ikke fått sertifikat på grunn av Sjøfartsdirektoratets behandlingstid, vil det ikke bli gitt pålegg.
  • Dersom man ikke kan framvise gyldig kompetansesertifikat, og heller ikke kan dokumentere at man søkte om D6 innen 31.12.2023, vil fartøyet anses som ikke bemannet etter kravene, og det vil bli gitt pålegg.

Søknad om sertifikat må dokumenteres på en av følgende sider:

 

Gjelder kun D6

Søknadene saksbehandles etter dato. Den eldste betalte søknaden behandles først, og så videre. Prioriteringsforespørsler fra rederi blir ikke godkjent.

Tilsynspraksisen beskrevet over gjelder kun søkere som ikke har fått D6-sertifikatet innen 1. januar 2024. For alle andre sertifikater gjelder normal praksis.

Som følge av stor pågang og informasjonsbehov har vi samlet både nyhetssaker og annen nyttig informasjon om D6-sertifikatet nedenfor: