Verifiser personlige sertifikat og påtegning/endorsement

  • Publisert: 27.11.2015
  • Endret: 24.01.2018

Alle norske, personlige maritime sertifikater og norske påtegninger av utenlandske sertifikater, unntatt radiooperatørsertifikat, kan verifiseres elektronisk her.

Verifiser norsk sertifikat

Verifiser påtegning

Hvis du skal verifisere et radioopertørsertifikat, ta kontakt med Telenor kystradio.

Hvis du skal verifisere et norsk sertifikat hvor sjømannen ikke har personnummer eller D-nummer i sertifikatet, må du verifisere sertifikatet ved bruk av QR-koden.

Hvis du får meldingen "finner ikke gitt sertifikat/påtegning", må du sende en e-post til post@sdir.no. Vi vil da ta en manuell verifisering av sertifikatet/påtegningen.

Til toppen