Verifiser norsk sertifikat

Verifiser påtegning

Hvis du skal verifisere et radioopertørsertifikat, ta kontakt med Telenor kystradio.

Hvis du skal verifisere et norsk sertifikat hvor sjømannen ikke har personnummer eller D-nummer i sertifikatet, må du verifisere sertifikatet ved bruk av QR-koden.

Hvis du får meldingen "finner ikke gitt sertifikat/påtegning", må du sende en e-post til post@sdir.no. Vi vil da ta en manuell verifisering av sertifikatet/påtegningen.