Sjøfartsdirektoratet er godt i gang med utvikling av eit nytt system for personlege maritime sertifikat. Vi nærmar oss ferdigstilling, men ser at det vil vere naudsynt med to utgåver av "Mi side sjøfolk" i ein periode. 

Du kan gå direkte til sertifikatsøknad frå sertifkatmodulen på Mi side. Utfylling av søknad skjer i Altinn. Sjå sakshandsamingstid for sertifikater her.

Når søknadsskjemaet er fylt ut, kjem du til ei betalingsløysing. Du kan òg betale seinare ved å logge inn på Mi side.

Søknader vert ikkje handsama før gebyret er betalt.