Sjøfartsdirektoratet er godt i gang med utvikling av eit nytt system for personlege maritime sertifikat. Vi nærmar oss ferdigstilling, men ser at det vil vere naudsynt med to utgåver av "Mi side sjøfolk" i ein periode. 

I løpet av 2023 vil alle personlege maritime sertifikate bli overført til nye «Mi side sjøfolk». Den eldre utgåva av mi side vil etter kvart bli fasa ut. 

Forside Min side.jpg

Du kan gå direkte til sertifikatsøknad frå sertifkatmodulen på Mi side. Utfylling av søknad skjer i Altinn. Sjå sakshandsamingstid for sertifikater her.

Når søknadsskjemaet er fylt ut, kjem du til ei betalingsløysing. Du kan òg betale seinare ved å logge inn på Mi side.

Søknader vert ikkje handsama før gebyret er betalt.