Status saksbehandlingstid for personlige sertifikater pr 23.01.2023

NB! Vi gjør oppmerksom på at søknader ikke behandles før sertifikatgebyret er betalt.

Sertifikater Eldste betalte Saker Behandlingstid
D1-Alle 12.01.2023 19 2 uker
D2- Alle 09.01.2023 15 2 uker
D3- Alle 14.12.2022 8 6 uker
D4- Alle 18.01.2023 1 1 uke
D5- Alle 16.01.2023 2 1 uke
D6- Alle 09.01.2023 80 2 uker
Fiskeskipper klasse A   0  
Fiskeskipper klasse AB 06.01.2023 5 3 uker
Fiskeskipper klasse B 04.01.2023 3 3 uker
Fiskeskipper klasse C 07.01.2023 23 3 uker
Kystskipper A og B 07.01.2023 1 3 uker
Assessor 19.01.2023 3 1 uke
Brovakt 16.01.2023 18 1 uke
Båtmann 11.01.2023 28 2 uker
Hmob 13.01.2023 19 2 uker
Hurtigbåt assessor   0  
Matros 10.01.2023 16 2 uker
IGF - Grunnleggende 14.01.2023 15 2 uker
IGF - Videregående 09.01.2023 31 2 uker
Tankermann- Alle 02.01.2023 9 3 uker
Polarkoden      
Påtegning kapteiner 04.01.2023 29 3 uker
Påtegning dekksoffiser 03.01.2023 103 3 uker
Påtegning tankermann 05.01.2023 75 2,5 uker
Påtegning maskinoffiser 03.01.2023 95 3 uker
Påtegning skipselektrikeroffiser 03.01.2023 21 3 uker
Påtegning fiskeskipper 05.01.2023 1 2,5 uker
Maskinromvakttjeneste 04.01.2023 17 2 uker
Motormann, 04.01.2023 5 2 uker
Skipselektriker 16.01.2023 1 2 uker
Skipselektrikeroffiser 09.01.2023 5 2 uker
M1 09.01.2023 10 2 uker
M2 10.01.2023 13 2 uker
M3 23.01.2023 0  
M4 12.01.2023 4 2 uker
D5L/A 06.01.2022 6 0,5 uker