Status saksbehandlingstid for personlige sertifikater pr 05.10.2022

NB! Vi gjør oppmerksom på at søknader ikke behandles før sertifikatgebyret er betalt.

Sertifikater Eldste betalte Saker Behandlingstid
D1-Alle 24.08.2022 29 4 uker
D2- Alle 01.08.2022 27 9 uker
D3- Alle 04.08.2022 44 9 uker
D4- Alle 30.06.2022 4 13 uker
D5- Alle 15.08.2022 3 7 uker
D6- Alle 14.07.2022 125 13 uker
Fiskeskipper klasse A 10.08.2022 0 0 uker
Fiskeskipper klasse AB 25.07.2022 0 0 uker
Fiskeskipper klasse B 22.08.2022 0 0 uker
Fiskeskipper klasse C 16.06.2022 64 16 uker
Kystskipper A og B 25.07.2022 5 10 uker
Assessor 29.09.2022 3 1 uke
Brovakt 15.09.2022 40 3 uker
Båtmann 15.09.2022 48 3 uker
Hmob 16.09.2022 27 3 uker
Hurtigbåt assessor   0 0 uker
Matros 15.09.2022 37 3 uker
IGF - Grunnleggende 21.09.2022 25 2 uker
IGF - Videregående 30.08.2022 32 4 uker
Tankermann- Alle 13.09.2022 15 3 uker
Polarkoden 21.09.2022 5 2 uker
Påtegning kapteiner 15.09.2022 12 1,5 uker
Påtegning dekksoffiser 15.09.2022 46 1,5 uker
Påtegning tankermann 16.09.2022 8 1,5 uker
Påtegning maskinoffiser 15.09.2022 51 1,5 uker
Påtegning skipselektrikeroffiser 16.09.2022 6 1,5 uker
Påtegning fiskeskipper      
Maskinromvakttjeneste 05.09.2022 13 2 uker
Motormann, 07.09.2022 7 2 uker
Skipselektriker 01.09.2022 1 2 uker
Skipselektrikeroffiser 01.09.2022 9 2 uker
M1 02.09.2022 9 2 uker
M2 07.09.2022 5 2 uker
M3   0 0 uker
M4 07.09.2022 6 2 uker