Status saksbehandlingstid for personlige sertifikater pr 20.06.2022

NB! Vi gjør oppmerksom på at søknader ikke behandles før sertifikatgebyret er betalt.

Sertifikater Eldste betalte Saker Behandlingstid
D1-Alle 12.05.2022 38 5,5 uker
D2- Alle 23.05.2022 19 4 uker
D3- Alle 23.05.2022 26 4 uker
D4- Alle 25.05.2022 5 4 uker
D5- Alle 02.06.2022 13 2,5 uker
D6- Alle 02.05.2022 180 7 uker
Fiskeskipper klasse A   0 0 uker
Fiskeskipper klasse AB   0 0 uker
Fiskeskipper klasse B 09.06.2022 4 1,5 uker
Fiskeskipper klasse C 18.04.2022 29 9 uker
Kystskipper A og B   0 0 uker
Assessor 01.06.2022 18 3 uker
Brovakt 18.06.2022 5 0,5 uker
Båtmann 14.06.2022 16 1 uke
Hmob 15.06.2022 9 1 uke
Hmob assessor 30.04.2022 4 7 uker
Matros 20.05.2022 37 4,5 uker
IGF - Grunnleggende 17.06.2022 7 0,5 uker
IGF - Videregående 17.06.2022 3 0,5 uker
Tankermann- Alle 09.06.2022 6 1,5 uker
Polarkoden 23.05.2022 10 4 uker
Påtegning kapteiner 15.06.2022 5 0,5 uke
Påtegning dekksoffiser 25.05.2022 109 3,5 uker
Påtegning tankermann 10.06.2022 1 1,5 uker
Påtegning maskinoffiser 27.05.2022 33 3,5 uker
Påtegning skipselektrikeroffiser 09.06.2022 3 1,5 uker
Påtegning fiskeskipper 0 0  
Maskinromvakttjeneste 23.05.2022 19 3 uker
Motormann, 20.05.2022 11 3 uker
Skipselektriker 18.05.2022 3 4 uker
Skipselektrikeroffiser 18.05.2022 4 4 uker
M1 20.05.2022 12 4 uker
M2 23.05.2022 18 3 uker
M3 03.06.2022 1 2 uker
M4 20.05.2022 10 4 uker