Søk påtegning/endorsement

  • Publisert: 14.07.2017
  • Endret: 24.04.2018

Påtegning/endorsement utstedes til sjøfolk som er innehaver av utenlandsk sertifikat og skal tjenestegjøre på norske skip. Påtegningen er kun gyldig sammen med nasjonalt sertifikat. Sjøfartsdirektoratet åpner for å sende påtegninger pr. post til utlandet. I søknadene kan en nå registrere utenlandske adresser til rederi, bemanningskontor eller agent som mottakere. Vi ønsker med dette å gjøre søknadsprosessen enklere for våre kunder. Påtegninger sendes fortsatt ikke til privatadresser, verken i Norge eller i utlandet.

Husk vedlegg med skjemaet "Declaration of competence" med bekreftelse på tilstrekkelig kunnskap i engelsk språk og kjennskap til norsk maritimt regelverk.

Hvorfor søke elektronisk?

Ved å søke påtegning elektronisk kan sjøfolk få utstedt Certificate of Receipt of Application (CRA) automatisk via Altinn. CRA vil bli sendt til rederiets meldingsboks i Altinn når søknaden er mottatt. Elektronisk søknad sikrer kortere saksbehandlingstid, og rederiet kan betale gebyr når søknaden er registrert.

Hvem kan sende inn elektronisk søknad?

Rederiet kan sende søknad direkte via Altinn. Sjøfolk eller bemanningsagent kan forhåndsutfylle søknad. Rederiet må da godkjenne den forhåndsutfylte søknaden i Altinn før den blir oversendt til Sjøfartsdirektoratet.

Hvilke sertifikater kan påtegnes?

Sertifikater for dekksoffiser, maskinoffiser, skipselektrikeroffiser (ETO), fiskeskipper (STCW-F) og tankermann med høyeste grad kan påtegnes. Alle sertifikatene må være utstedt i henhold til STCW- eller STCW-F-konvensjonen av land Norge har avtale med.

GMDSS-sertifikater skal påtegnes av Telenor Kystradio.

NB! Spesielt for kapteiner: Dersom søker skal tjenestegjøre som kaptein på norsk skip og har statsborgerskap fra et land utenfor EØS, vil søknadsprosessen for påtegning fravike noe. Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet skal registreres via Altinn eller sendes på e-post til Sjøfartsdirektoratet. CRA er ikke gyldig uten midlertidig dispensasjon fra nasjonalitetskravet. Midlertidig dispensasjon fra nasjonalitetskravet kan kun utstedes av Sjøfartsdirektoratet. Se veiledning for søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet.

Vedlegg til elektronisk søknad:

Rederiets representant skal signere og fylle ut skjemaet "Declaration of competence" som bekrefter at sjømannen har tilstrekkelig kunnskap i engelsk språk og kjennskap til norsk maritimt regelverk. Vedlegget skal lastes opp for alle søknader om påtegning av sertifikat for dekksoffiser, maskinoffiser, skipselektrikeroffiser og fiskeskipper.

Ønsker du likevel å søke manuelt, finner du informasjon og manuelle søknadsskjemaer her.

Informasjon om verifikasjon i forbindelse med søknad:

I henhold til regel I/2.7 i STCW 78-konvensjonen skal alle sertifikater som kan påtegnes i henhold til regel I/10 i STCW 78-konvensjonen verifiseres før utstedelse av påtegning. Hvis Sjøfartsdirektoratet ikke får verifisert sertifikatet hos sjøfartsmyndigheten i det landet sertifikatet ble utstedt, kan ikke Sjøfartsdirektoratet utstede påtegning.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen