Søk påtegning/endorsement

  • Publisert: 14.07.2017
  • Endret: 24.04.2018

Påtegning/endorsement utstedes til sjøfolk som er innehaver av utenlandsk sertifikat og skal tjenestegjøre på norske skip. Påtegningen er kun gyldig sammen med nasjonalt sertifikat.

Problemer med søknader om påtegning

Vi har for tiden noen problemer med våre eksterne tjenester.

Dette gjelder spesielt det at søknad om påtegning på sertifikater (CRA) ikke kommer automatisk inn i Altinn.

Vår leverandør arbeider med å løse problemene.

Husk vedlegg med "Declaration of competence"  skjema med bekreftelse på tilstrekkelig kunnskap i engelsk språk og kjennskap til norsk maritimt regelverk.

Hvorfor søke elektronisk?

Ved å søke påtegning elektronisk kan sjøfolk få utstedt Certificate of Receipt of Application (CRA) automatisk via Altinn. CRA vil bli sendt til rederiets meldingsboks i Altinn når søknaden er mottatt. Elektronisk søknad sikrer kortere saksbehandlingstid, og rederiet kan betale gebyr når søknaden er registrert.

Hvem kan sende inn elektronisk søknad?

Rederi kan sende søknad direkte via Altinn. Sjøfolk eller bemanningsagent kan forhåndsutfylle søknad. Rederiet må da godkjenne den forhåndsutfylte søknaden i Altinn før den blir oversendt til Sjøfartsdirektoratet.

Hvilke sertifikater kan påtegnes?

Dekksoffiser-, maskinoffiser-, skipselektrikeroffiser (ETO)-, fiskeskipper (STCW-F)-, og tankermann høyeste grad sertifikat kan påtegnes. Alle sertifikatene må være utstedt i henhold til STCW- eller STCW-F konvensjonen av land Norge har avtale med.

GMDSS sertifikat skal påtegnes av Telenor Kystradio.

NB! Spesielt for kapteiner: Dersom søker skal tjenestegjøre som kaptein på norsk skip, og har statsborgerskap fra et land utenfor EØS, vil søknadsprosessen for påtegning fravike noe. Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet skal registreres via Altinn eller sendes på e-post til Sjøfartsdirektoratet. CRA er ikke gyldig uten midlertidig dispensasjon fra nasjonalitetskravet. Midlertidig dispensasjon fra nasjonalitetskravet kan kun utstedes av Sjøfartsdirektoratet. Se veiledning for søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet.

Vedlegg til elektronisk søknad:

Rederiets representant skal signere og fylle ut "Declaration of competence" skjema som bekrefter at sjømannen har tilstrekkelig kunnskap i engelsk språk og kjennskap til norsk maritimt regelverk. Vedlegget skal lastes opp på alle søknader om påtegning av dekksoffiser-, maskinoffiser-, skipselektrikeroffiser- og fiskeskippersertifikat.

Ønsker du likevel å søke manuelt finner du informasjon og manuelle søknadsskjemaer her.

Informasjon om verifikasjon i forbindelse med søknad:

I henhold til regel I/2.7 i STCW 78-konvensjonen skal alle sertifikater som kan påtegnes i henhold til regel I/10 i STCW 78-konvensjonen verifiseres før utstedelse av påtegning. Dersom Sjøfartsdirektoratet ikke får verifisert sertifikatet hos sjøfartsmyndigheten i det landet sertifikatet ble utstedt, kan ikke Sjøfartsdirektoratet utstede påtegning.

Til toppen