Vedlegg til elektronisk søknad:

Rederiets representant skal signere og fylle ut skjemaet "Declaration of competence" som bekrefter at sjømannen har tilstrekkelig kunnskap i engelsk språk og kjennskap til norsk maritimt regelverk.

Vedlegget skal lastes opp for alle søknader om påtegning av sertifikat for dekksoffiser, maskinoffiser, skipselektrikeroffiser og fiskeskipper.

Ønsker du likevel å søke manuelt, finner du informasjon og manuelle søknadsskjemaer her.

Hvorfor søke elektronisk?

Ved å søke påtegning elektronisk kan sjøfolk få utstedt Certificate of Receipt of Application (CRA) automatisk via Altinn. CRA vil bli sendt til rederiets meldingsboks i Altinn når søknaden er mottatt.

Elektronisk søknad sikrer kortere saksbehandlingstid, og rederiet kan betale gebyr når søknaden er registrert.

Hvem kan sende inn elektronisk søknad?

Rederiet kan sende søknad direkte via Altinn. Sjøfolk eller bemanningsagent kan forhåndsutfylle søknad. Rederiet må da godkjenne den forhåndsutfylte søknaden i Altinn før den blir oversendt til Sjøfartsdirektoratet.

Hvilke sertifikater kan påtegnes?

Sertifikater for dekksoffiser, maskinoffiser, skipselektrikeroffiser (ETO), fiskeskipper (STCW-F) og tankermann med høyeste grad kan påtegnes.

Alle sertifikatene må være utstedt i henhold til STCW- eller STCW-F-konvensjonen av land Norge har avtale med.

GMDSS-sertifikater skal påtegnes av Telenor Kystradio.

Spesielt for kapteiner:

Alle som skal tjenestegjøre som kaptein må ha gjennomført NIS- kurs på godkjent kurssenter.

Hvis søker skal tjenestegjøre som kaptein på norsk skip og har statsborgerskap fra et land utenfor EØS må det også søkes om dispensasjon fra nasjonalitetskravet. 

Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet skal registreres via Altinn eller sendes på e-post til Sjøfartsdirektoratet.

CRA er ikke gyldig uten midlertidig dispensasjon fra nasjonalitetskravet. Midlertidig dispensasjon fra nasjonalitetskravet kan kun utstedes av Sjøfartsdirektoratet.

Se veiledning for søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet.

Her kan du gjennomføre NIS- kurs:

Mintra

Norwegian Training Center - Manila

Ocean Technologies Group Norway

RS Sjøredningsskolen

Informasjon om verifikasjon i forbindelse med søknad:

I henhold til regel I/2.7 i STCW 78-konvensjonen skal alle sertifikater som kan påtegnes i henhold til regel I/10 i STCW 78-konvensjonen verifiseres før utstedelse av påtegning.

Hvis Sjøfartsdirektoratet ikke får verifisert sertifikatet hos sjøfartsmyndigheten i det landet sertifikatet ble utstedt, kan ikke Sjøfartsdirektoratet utstede påtegning.