Søk påtegning/endorsement

  • Publisert: 14.07.2017
  • Endret: 17.01.2018

Endorsement/påtegning er et dokument som utstedes for at utenlandske sjøfolk skal kunne bruke utenlandske sertifikater på fartøy som fører norsk flagg. Påtegningen er kun gyldig sammen med gyldig nasjonalt sertifikat.

Husk vedlegg med "Declaration of competence"  med bekreftelse på tilstrekkelig kunnskap i engelsk språk og kjennskap til norsk maritimt regelverk.

Hvorfor søke elektronisk?

Ved å søke påtegning elektronisk kan sjøfolk få utstedt Certificate of Receipt of Application (CRA) automatisk via Altinn. CRA vil bli sendt til rederiets meldingsboks i Altinn når søknaden er mottatt elektronisk. Elektronisk søknad sikrer kortere saksbehandlingstid, og rederiet kan betale gebyr elektronisk når søknaden er registrert.

Hvem kan sende inn elektronisk søknad?

Rederi kan sende søknad direkte via Altinn. Sjøfolk eller bemanningsagent kan forhåndsutfylle søknad. Rederiet må godkjenne den forhåndsutfylte søknaden i Altinn før den blir oversendt til Sjøfartsdirektoratet.

Har rederiet flere organisasjonsnummer, ber vi om å få opplyst hvilket som blir brukt for mannskapshåndtering, slik at vi kan unngå unødige misforståelser hos bemanningsagentene. Vennligst send denne informasjonen pr e-post.

Hvilke sertifikater kan påtegnes?

Dekksoffiser-, maskinoffiser-, skipselektrikeroffiser-, fiskeskipper-, og tankermann sertifikat høyeste grad kan påtegnes. Alle sertifikatene må være utstedt i henhold til STCW- eller STCW-F konvensjonen av land Norge har avtale med.

GMDSS sertifikat skal påtegnes av Telenor Kystradio.

NB! Spesielt for kapteiner: Dersom søker skal tjenestegjøre som kaptein på norsk skip, og har statsborgerskap fra et land utenfor EØS, vil søknadsprosessen for påtegning fravike noe. Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet skal registreres via Altinn eller sendes på e-post til Sjøfartsdirektoratet. CRA er ikke gyldig uten midlertidig dispensasjon fra nasjonalitetskravet. Midlertidig dispensasjon fra nasjonalitetskravet kan kun utstedes av Sjøfartsdirektoratet. Se veiledning for søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet.

Informasjon om verifikasjon i forbindelse med søknad:

I henhold til regel I/2.7 i STCW 78-konvensjonen skal alle sertifikater som kan påtegnes i henhold til regel I/10 i STCW 78-konvensjonen verifiseres før utstedelse av påtegning. Dersom Sjøfartsdirektoratet ikke får verifisert sertifikatet hos sjøfartsmyndigheten i det landet sertifikatet ble utstedt, kan ikke Sjøfartsdirektoratet utstede påtegning.

Vedlegg til elektronisk søknad:

Rederi skal signere og fylle ut Declaration of competence som bekrefter at sjømannen har tilstrekkelig kunnskap i engelsk språk og kjennskap til norsk maritimt regelverk. Vedlegget skal lastes opp vedrørende alle søknader om påtegning av dekksoffiser-, maskinoffiser-, skipselektrikeroffiser- og fiskeskippersertifikat.

Ønsker du likevel å søke manuelt finner du informasjon og manuelle søknadsskjemaer her.

Til toppen