Manuelle søknadsskjema

  • Publisert: 25.04.2016

Sjøfartsdirektoratet anbefaler å bruke elektroniske søknader. Dersom du likevel ønsker å søke per post, kan papirskjemaene under benyttes.

For å søke manuelt må du gjøre følgende:

  1. Fyll ut søknadsskjemaet og signer dette.
  2. Søk opp kvalifikasjonskravene til sertifikatet du søker om ved å velge rett verdi i feltene og klikke "View report". Høyreklikk så i listen, og velg "Skriv ut" for å få en papirkopi. Legg listen ved søknadsskjemaet.
  3. Legg ved dokumentasjon på kvalifikasjonene som er beskrevet i listen du skrev ut.
  4. Trenger du å dokumentere brovakttjeneste eller maskinvakttjeneste, må du skrive ut sjekklisten, fylle ut og legge denne ved søknaden.

Ved manuell søknad får du tilsendt faktura per post, faktura må være betalt før søknaden behandles. Alle vedlegg til søknaden må være attestert "rett kopi" av offentlig instans.

Skjemaet over kan ikke benyttes dersom du søker:

Fornyelse av kvalifikasjonsbevis

Bruk i stedet disse skjemaene:

Skjemaer på engelsk/Forms in English:

Til toppen