Dette medfører en økning fra 36.000 pr. termin i modellene «Tilskudd for petroleumsskip i NOR» og «Tilskudd for NIS konstruksjonsskip» til lik innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

I modellen «Tilskudd for skip i NIS» øker tilskuddet fra 26 prosent til lik innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

 

Søknadsfrist for 4. termin er 25. september 2021.