I tillegg er maksimal utbetaling i modellene «Tilskudd for petroleumsskip i NOR» og «Tilskudd for NIS konstruksjonsskip» økt fra kr. 35 333 per person per termin (212 000,- per år) til kr. 36 000 per person per termin (216 000,- per år) med virkning fra 1. termin 2019. Søknadsfrist er 25. mars 2019.

- Vi opplever et stadig økende antall søknader i tilskuddsordningen. Dette er veldig positivt. For at vi skal opprettholde en rask og effektiv behandling av søknader ber vi om at alle søkere sender inn en komplett søknad med alle vedlegg, i stedet for å først sende inn søknad og deretter ettersende informasjon som revisorbekreftelse, ansettelseskontrakter, opplæringskontrakter og kvittering på innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift, sier Lars Inge Vatnem i Sjøfartsdirektoratet. 

Det er også mulig å sende inn samme søknad flere ganger frem til søknadsfristens utløp dersom det er behov for å korrigere allerede innsendt søknad.