Utdanningsløpet med integrert praksis er det første i sitt slag, og er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL), Norges arktiske universitet (UiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitet i Sørøst-Norge (USN).

Håper på permanent ordning

Lars Inge Vatnem.
Lars Inge Vatnem. Foto: Marit Nilsen, Sjøfartsdirektoratet

– Sjøfartsdirektoratet er svært positive til den nye prøveordningen. Det er også en fordel at ordningen med studenter med denne utdanningsmodellen med opptak i 2022-2023 også kan inngå i tilskuddsordningen. Forhåpentligvis vil evalueringen av den midlertidige ordningen resultere i en ordning på permanent basis, sier Lars Inge Vatnem, underdirektør på underavdeling plan og økonomi i Sjøfartsdirektoratet.

Målet med integrert praksis er at studentene skal kunne dra nytte av den i teoriundervisningen, og samtidig kunne se teoriundervisningen i lys av en realistisk kontekst i praksisperiodene skriver HVL på sine nettsider.

Johanne Marie Trovåg.
Johanne Marie Trovåg. Foto: Sjøfartsdirektoratet

– Studentene vil oppnå en dypere forståelse for fag og praksis, samtidig som de får økt læringsutbytte. Praksisperiodene vil også øke motivasjonen underveis i utdanningsløpet, sier Johanne Marie Trovåg, instituttleder ved Institutt for maritime studier.

Roser samarbeidet

Hun roser samarbeidet med rederiene og Skipsfartens utdannings- og rekrutteringsforum.

– Rederiene er hovedgrunnen til at utdanningsløpet med integrert praksis nå kan tilbys. I tillegg har vi hatt god dialog med Sjøfartsdirektoratet som har bidratt til at å få på plass en godkjent studiemodell og tilpasset tilskuddsordningen, sier Trovåg.

Oppføring i søknaden om tilskudd og dokumentasjon på opplæringsplassen i rederiet, må registreres og dokumenteres på lik linje som andre opplæringsstillinger i hver søknad.

Ordningen er et prøveprosjekt, og skal evalueres underveis av en gruppe bestående av Nærings- og fiskeridepartementet, Sjøfartsdirektoratet og partene.