Grensen for maksimalt tilskudd i disse modellene økes i tråd med forventet prisvekst i 2017. Maksbeløpet heves fra kr 208 000 pr år til kr 212 000 pr år.

Det nye taket blir dermed kr 35 333 pr tilskuddsmottaker pr termin.

Endringen gjelder fom 1. termin 2017, og har søknadsfrist 25.mars 2017.

Det blir ingen endring i de øvrige tilskuddsmodellene.