Hvem kan søke?

 • Publisert: 08.09.2016

Her finner du informasjon om hvem som kan søke om tilskudd til sysselsetning av sjøfolk

Hvilke skip omfattes av ordningen?

Tilskudd kan gis til alle organisasjoner som har drift av skip i norsk ordinært skipsregister (NOR) eller norsk internasjonalt skipsregister (NIS) dersom organisasjonen:

 1. har arbeidsgivernummer i Pensjonstrygden for sjømenn
 2. utbetaler løpende lønn til hele sikkerhetsbemanningen
 3. har skip over 100 BT
 4. oppfyller krav til opplæringsstillinger i § 5
 5. oppfyller krav til tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs i § 6 og
 6. har skip som kommer inn under en av modellene i § 8 - § 15.

Ordningen omfatter også skip, med unntak av slepebåter og mudringsfartøy, som er på verksted, klassing, har ledige perioder mellom kontraktsoppdrag eller ligger i varmt opplag forutsatt at vilkårene i første ledd er oppfylt.

Nedenstående skip omfattes ikke av ordningen:

 1. fiske- og fangstfartøy
 2. skip som utelukkende utfører offentlige oppgaver eller som eies eller leies av det offentlige
 3. skip som mottar annet offentlig tilskudd, med unntak av skoleskip jf. § 12 eller
 4. skip som gjør leteboring eller utvinning.
Til toppen