- Den maritime næringen er en viktig drivkraft i norsk økonomi. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er det viktigste virkemiddelet for å beholde maritim kompetanse i Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen utvider nå tilskuddsordningen. Fra 1. juli kan rederier motta fullt tilskudd for sjøfolk om bord på olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. 

- Dette er områder hvor Norge har ledende kompetanse. For å sikre at norske sjøfolk beholder denne kompetansen i fremtiden er det viktig med gode, konkurransedyktige rammebetingelser. Denne endringen vil bidra til det, sier Mæland.

Skipene som omfattes vil kunne motta fullt tilskudd av arbeidstakers forskuddstrekk av inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Dagens krav til opplæringsstillinger opprettholdes.

Ordningen gjelder for skip over 10 000 bruttotonn i utenriksfart, samt for skip mellom 3 000 og 10 000 bruttotonn i utenriksfart som i terminen ikke har utført transportoppdrag mellom europeiske havner, deriblant norske havner.

Endringen innrettes slik at den ikke svekker konkurransekraften til Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).

Ordningen vil måtte notifiseres og godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Det vil først bli utbetalt tilskudd når ordningen er godkjent. Den nye forskriften er imidlertid  publisert på lovdata, og første søknadsfrist er planlagt 25. september. 

Til sammen bevilger regjeringen 2 127 millioner kroner til sysselsetting av norske sjøfolk i 2017.