Nytt fra og med 1. termin 2022:

Tilskudd i modellene skip i NOR, petroleumsskip i NOR, passasjerskip i utenriksfart i NOR, skip i NOR som betjener strekningen Bergen-Kirkenes, seilskip i NOR, NIS lasteskip i utenriksfart og konstruksjonsskip i NIS er fra og med 1. termin 2022 begrenset til 220 000 kroner per år (36 667 kroner per termin) per tilskuddsberettigede arbeidstaker.

Tilskudd i modellen skip i NIS er også i 2022 begrenset til 26 pst. av rederiets innbetaling av forskuddstrekk av inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettigede arbeidstaker.