Rederier kan ikke kreve tilskudd for perioden der arbeidstakeren har rett til sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8.

I arbeidsgiverperioden, jf. ftrl. § 8-19, kan det likevel kreves tilskudd på vanlig måte.