- Dette er gledelige nyheter. Den utvidede ordningen vil øke konkuranskraften til norske sjøfolk på NIS-skip i utenriksfart. Norske sjøfolk er viktige for hele den norske maritime klyngen, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Den nye ordningen innebærer at rederiene kan få full skatterefusjon for over 400 norske sjøfolk på skip i utenriksfarten.

Tilskuddsordningen for sjøfolk ble i sommer utvidet for sjøfolk om bord på olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Endringen forutsatte at EFTAs overvåkingsorgan ESA sa ja til utvidelsen. Denne godkjenningen ble gitt i går.

Les hele pressemeldingen hos Nærings- og fiskeridepartementet

Ordningen gjelder fra og med fjerde termin 2017, med søknadsfrist 25. september 2017.