Den nye løsningen er enklere og mer brukervennlig. En del av dataene som legges inn vil nå valideres underveis før innsending. Dette gjør at søknadsprosessen vil oppleves noe annerledes enn dagens løsning.

Det vil være mulig å laste opp excel/csv filer, som man gjør i dag. Nå vil innholdet bli sjekket før innsending, og man vil få beskjed om eventuelle feil eller mangler i forkant.

Sikkerhetsbemanning og opplæringsstillinger vil nå sjekkes før innsending. Innsender bør derfor ha et bevisst forhold til dette. Dette betyr at alle relevante vedlegg må lastes opp før innsending, og kan ikke ettersendes.

Tidligere innlevert informasjon som kan gjenbrukes på flere søknader, eller på flere terminer, vil bli gjenbrukt automatisk så langt det lar seg gjøre.

Det vil også komme andre integrasjoner på plass, som vil gjøre søkeprosessen mer automatisk. Disse rulles ut etter hvert som de er klare til bruk.

Vi har hatt kontakt med flere leverandører av HR/lønnssystemer, for å se på muligheten for automatisk import av inntektsfiler og fil med oversikt over opplæringsstillinger. Ingen leverandører er foreløpig klare med denne integrasjonen. Lurer du på om din leverandør kan tilby automatisk import via API, ta kontakt med leverandøren.

For å prøve å informere best mulig i forkant, vil det i tillegg til informasjonen på denne siden også bli sendt ut e-post til de rederiene som i dag søker om tilskudd.

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser går på e-post til post@sdir.no, eller på telefon til sentralbord: 52 74 50 00.

For eksterne som ønsker å ta i bruk API, se Sjøfartsdirektoratets egne sider om dette.