Vedlegg til søknaden

  • Publisert: 08.09.2016

Her finner du en oversikt over hvilke vedlegg som må legges ved søknaden om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Hvilken versjon skal jeg velge

For tastehjelp i skjema, og vedlegg ved papirsøknad, skal filene under brukes som maler. Dersom du har en eldre versjon enn 2007 av Excel, må du ta utganspunkt i xls-versjonen av filene under og deretter lagre dette som csv-fil (semikolondelt *.csv i "Lagre som" menyen i Excel) for å kunne laste skjema inn i Altinn.

Hjelp til å fylle ut vedleggene

Her finner du en veiledning til hvordan du skal fylle ut vedleggene

Vedleggsmalene

Koder til vedleggsmaler og søknad(kommunenr, stilling, nasjonalitet m.m)

Inntektsoversikt: 

Inntektsoversikt.xlsx - Inntektsoversikt.xls

Spesifikasjon skatt og arbeidsgiveravgift:

Spesifikasjon skatt og arbeidsgiveravgift.xlsx - Spesifikasjon skatt og arbeidsgiveravgift.xls

Opplæringsstillinger:

Opplæringsstillinger.xlsx - Opplæringsstillinger.xls

Virksomhetsrapport:

Virksomhetsrapport.xlsx - Virksomhetsrapport.xls

Korreksjon:

Korreksjon.xlsx - Korreksjon.xls

Søknadsfrist og termintildeling

TerminSøknadsmånedSøknadsfrist
6 november og desember 25. januar
1 januar og februar 25. mars
2 mars og april 25. mai
3 mai og juni 25. juli
4 juli og august 25. september
5 september og oktober 25. november

Til toppen