Praksisendring NIS konstruksjonsskip i varmt opplag

  • Publisert: 17.01.2017

Det gjøres nå endringer i tilskuddsordningen for sjøfolk på konstruksjonsskip. Endringen medfører at skip i varmt opplag vil være tilskuddsberettiget med bare sikkerhetsbemanning pr. skift.

Nordman arctic
FOTO: Harald M. Valderhaug

Endringene vil innebære at det ikke lenger vil være bemanningskrav om 12 norske sjøfolk (EØS) dersom skipet er i varmt opplag. I tillegg vil varmt opplag være grunnlag for å innvilge søknad om dispensasjon fra kravet om opplæringsstillinger.

-Dette er et tiltak som vi tror kan bidra i rett retning i den situasjonen som offshoreflåten er i nå. For direktoratet er det viktig å lytte til alle parter, og denne endringen vil være positiv for både rederiene og sjøfolkene, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) vil også invitere partene i februar/mars med mål om å finne en mer målrettet ordning for NIS konstruksjonsskip.

Se skriv fra departementet 

Til toppen