Innlogging

For å logge på Min side tilskudd må du få tildelt rollen "samferdsel" eller enkeltrettigheten "søknad om tilskudd for sysselsetting av sjøfolk" i Altinn, for organisasjonsnummeret til foretaket som skal søke om tilskudd.

Når du har fått tildelt dette må du benytte din personlige MinID, BankID, Commfides eller Buypass, for å kunne logge på Min side tilskudd.

Når du logger på første gangen, vil du måtte bekrefte at Sjøfartsdirektoratet får tilgang til din personlige informasjon etter innlogging.

Innlogging.png

Her må man velge GODTA for å komme videre.

Når man har godtatt dette skjemaet, kommer man inn på sin egen bruker og kan velge hvilket foretak man skal legge til informasjon om / redigere informasjon på.

 

Opprette søknad

 

  1. Velg ønsket termin øverst på siden.Termin.png
  2. Velg Legg til ny søknad.LeggTilSøknad.png
  3. Legg inn fartøyet søknaden gjelder.
  4. Fyll ut så mye informasjon som mulig (det er også mulig å legge til senere, før innsending).

Velg Opprett søknad, legg inn relevant informasjon og Bekreft. Søknaden opprettes og ser omtrent slik ut:

SjekklistepunktListeMedMangler.png

Søknaden består av sjekklistepunkt. De vil enten være automatisk sjekket basert på det som er lagt inn av informasjon eller de må sendes inn for nærmere validering.

a. Det vil være røde markeringer der det må gjøres endringer (noen ganger også med ekstra forklarende tekst).

b. Det vil være gule markeringer der det er nok informasjon til å sende inn, men at det i tillegg vil gjøres en validering av informasjonen senere (dette kan skje gjennom automatisk sjekk før søknader er sendt inn eller ved manuell sjekk av saksbehandler etter innsending).

c. Grønne markeringer betyr at det er tilstrekkelig informasjon for å sende inn.

Noen sjekklistepunkt henger sammen og vil påvirke hverandre ved utfylling. Derfor er det lurt å se på disse i sammenheng. For eksempel kan opplæringsstillinger og skipsarbeidere påvirke hverandre.

Det er også viktig å være klar over at dersom det er mer enn en søknad som sendes inn for et foretak i en termin, vil også søknaden påvirke hverandre. For eksempel antall opplæringstillinger og revisorbekreftelse.

 

6. Sjekk at søknaden inneholder all informasjon som skal sendes inn. Da er alle sjekklistepunktene grønne.

 

SjekklistepunktListeUtenMangler.png

 

7. Send inn søknad (kan sendes enkeltvis eller flere samlet).