Innlogging

For å logge inn i den nye løsningen, brukes personlig MinID / BankID. Avhengig av hvilke(n) rolle som er satt opp i Altinn, vil brukeren kunne utføre forskjellige handlinger.

Rolle i Altinn: Samferdsel + Enkeltrettighet: Søknad om tilskudd for sysselsetting av sjøfolk

Det vil etter hvert komme en ny innlogging, der den nye rollen / rettigheten er …..

Dette settes opp i hvert enkelt foretak.

Når man logger på første gangen, vil det dukke opp et generelt skjema for godkjenning av tilgang:

Tilskuddsordning.png

Her må man velge GODTA for å komme videre.

Når man har godtatt dette skjemaet, kommer man inn på sin egen bruker og kan velge hvilket foretak man skal legge til informasjon om / redigere informasjon på.

 

Opprette søknad

 

  1. Velg ønsket termin øverst på siden.Tilskuddsorning2.png
  2. Velg Legg til ny søknad.Tilskuddsordning3.png
  3. Legg inn fartøyet søknaden gjelder.
  4. Fyll ut så mye informasjon som mulig (det er også mulig å legge til senere, før innsending).

Velg Opprett søknad, legg inn relevant informasjon og Bekreft. Søknaden opprettes og ser omtrent slik ut:

Tilskudd4.png

Søknaden består av sjekklistepunkt. De vil enten være automatisk sjekket basert på det som er lagt inn av informasjon eller de må sendes inn for nærmere validering.

a. Det vil være røde markeringer der det må gjøres endringer (noen ganger også med ekstra forklarende tekst).

b. Det vil være gule markeringer der det er nok informasjon til å sende inn, men at det i tillegg vil gjøres en validering av informasjonen senere (dette kan skje gjennom automatisk sjekk før søknader er sendt inn eller ved manuell sjekk av saksbehandler etter innsending).

c. Grønne markeringer betyr at det er tilstrekkelig informasjon for å sende inn.

Noen sjekklistepunkt henger sammen og vil påvirke hverandre ved utfylling. Derfor er det lurt å se på disse i sammenheng. For eksempel kan opplæringsstillinger og skipsarbeidere påvirke hverandre.

Det er også viktig å være klar over at dersom det er mer enn en søknad som sendes inn for et foretak i en termin, vil også søknaden påvirke hverandre. For eksempel antall opplæringstillinger og revisorbekreftelse.

 

6. Sjekk at søknaden inneholder all informasjon som skal sendes inn. Da er alle sjekklistepunktene grønne.

 

Tilskudd5.png

 

7. Send inn søknad (kan sendes enkeltvis eller flere samlet).