FartøyNærings- og fiskeridepartementet har avholdt et møte med sjømannsorganisasjonene og Norsk Rederiforbund 31. mars 2017, hvor tilskuddsordningen for sjøfolk på konstruksjonsskipsmodellen ble diskutert.

Departementet har, på bakgrunn av diskusjonen, besluttet at definisjonen knyttet til junioroffiser i konstruksjonsskipsmodellen bør justeres. Dette for å få en mer målrettet innretning av ordningen. Departementet ber Sjøfartsdirektoratet i gjeldende retningslinjer tilføye følgende setning i punktet som definerer hva som er å anse som en opplæringsstilling.

  • Inntil 2 junioroffiserer pr. skip i modellen Tilskudd for NIS konstruksjonsskip har ikke krav til kontrakt om opplæring til kompetansesertifikat dekk/maskin av klasse 1 (D1/M1).

Departementet har i tillegg besluttet å videreføre gjeldende praksis knyttet til varmt opplag.

Endringen gjelder fra 3. termin 2017.