Årets digitale utgave av Sjøsikkerhetskonferansen er over. Klikk deg inn på lenkene under og se konferansen.

 

Dag 1: Tirsdag 22. september

Se sendingen fra dag en her


Du kan spole/stoppe sendingen slik det passer deg.

 • 09.00: Velkommen og åpningsforedrag
  - Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør

 • Risikobilde 2020
  - Vegar Berntsen fungerende seksjonssjef i Sjøfartsdirektoratet

 • Fokusområde 2021
  - Torben Vik, seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet

 • 10.00: Da korona traff - tilsyn og mannskapsskifter under en pandemi
  - Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør (Sdir), Catho Spissøy, inspektør (Sdir), Ingfrid Madland, kvalitetssikringssjef (Rødne) og Line Falkenberg Ollestad rådgiver (Norges Rederiforbund) forteller om da arbeidshverdagen ble snudd på hodet 12. mars - hva ble gjort for å utføre tilsyn og hvordan ble mannskapsskifter løst?

 • 11.00: Hva kjennetegner godt sjømannskap, og hvorfor det er et viktig spørsmål?
  - Asbjørn Lein Aalberg, forsker SINTEF Digital, har forsket og analysert over hva 700 sjøfolk mener er godt sjømannskap.
 

Dag 2: Onsdag 23. september

Se sendingen fra dag to her

Du kan spole/stoppe sendingen slik det passer deg.

 • 09.00: Grønn skipsfart og ny teknologi
    
 • ASKOS droneprosjekt 
  - Kai Just Olsen, CEO ASKO Martime forteller om ASKOs satsning på helelektrisk transportkjede på vei og sjø med en selvgående autonom sjødrone som skal krysse Oslofjorden.

 • Hvordan bygge miljøvennlig olje- og gasstankere?
  - Synnøve Seglem, viseadministrerende direktør i Knutsen OAS Shipping

 • 10.00: Hvordan posisjonerer vi Norge i tet?
  - Narve Mjøs, direktør i DNV GL og leder Grønt Skipsfartsprogram

 • 11.00: Maritim utdanning - fortsatt aktuelt!
  - Inge Jarl Auestad og Jarle Jacobsen ved Maritimt opplæringskontor forteller om situasjonen for dagens lærlinger.
  - Jørn Kragh og Anne Sjøvold fra MARKOM2020, skal snakke om maritime muligheter - blå vekst for grønn fremtid.

 

Dag 3: Torsdag 24. september 

Se sendingen fra dag tre her

Du kan spole/stoppe sendingen slik det passer deg

Fartøysdag

 • 09.00: Hvordan fastsetter Sjøfartsdirektoratet operasjonsbegrensninger for hurtiggående fartøy?
  - Senioringeniør Andreas Aaberg og overingeniør Erik Hveding fra Sjøfartsdirektoratet

 • Cruise i polare farvann - Svalbardforskriften
  - Jan Reinert Vestvik, senioringeniør fra Sjøfartsdirektoratet

 • Fartøy med 12 eller færre passasjerer
  - Magnar Selnes, seniorrådgiver fra Sjøfartsdirektoratet

 • Utdeling av pris til årets velferdsskip 2020
  - Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør


 • 10.00: Sikkerhetstiltak ved lossing av fangster til mel- og oljeanvendelse
  - John Jensen, fabrikksjef ved Pelagia Egersund Sildoljefabrikk

  Sildelaget og Sjømat Norge har utarbeidet en bransjestandard for sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing av fangster til fiskemel og -olje.

   

 • 11.00: Ulykkesbilde lasteskip
  - Elisabeth Vaagen, seniorrådgiver fra Sjøfartsdirektoratet

 • Veien til dekksoffiser klasse 6 (D6)
  - Oddbjørn Bugge Olsen og Camilla Njøs Kjeka, senioringeniører fra Sjøfartsdirektoratet

 • Nytt regelverk - dykking
  - Frank Olav Haug, senioringeniør fra Sjøfartsdirektoratet

  Under konferansen var det mulig å stille spørsmål til foredragsholderne som jobber i direktoratet.

  Her finner du spørsmålene som er kommet inn med påfølgende svar.

 

Noe du lurer på?

Ta kontakt med: