Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk

Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs skal sikre norsk maritim kompe­tanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår.

Uendret tak og maksbeløp i 2018

Grensen for maksimalt tilskudd i modellene "Tilskudd for petroleumsskip i NOR" og "Tilskudd for NIS konstruksjonsskip" endres ikke i 2018. Taket er det samme som i 2017: Kr 212 000 pr år, med maks kr 35 333 pr tilskuddsmottaker pr termin.

Søknadsfrist og termintildeling

TerminSøknadsmånedSøknadsfrist
6 november og desember 25. januar
1 januar og februar 25. mars
2 mars og april 25. mai
3 mai og juni 25. juli
4 juli og august 25. september
5 september og oktober 25. november

Til toppen