Bakgrunn

1.    På det syttiførste møte (19 til 28 May 1999), i IMO’s Sjøsikkerhetskomité (The Maritime Safety Committee – MSC) ble fatigue satt på dagsordenen, og medlemmene ble enige om å utforme en praktisk veiledning for å gi alle berørte parter god og utfyllende informasjon om fatigue.

2.    Derfor godkjente komiteen MSC/Circ.1014 Veiledning om begrensning og håndtering av fatigue (Guidance on fatigue mitigation and management) på det syttifjerde møtet (30. mai til 8. juni 2001).

3.    På det nittifjerde møtet (17. til 21. november 2014) besluttet komiteen å foreta en revisjon av veiledningen om begrensning og håndtering av fatigue, og HTW-underkomiteen (Sub-Committee on Human Element, Training and Watchkeeping) ble bedt om å besørge gjennomgangen.

4.    I samsvar med dette ble vedlagte Retningslinjer for fatigue (Guidelines on fatigue) godkjent av komiteen på møte nr. 100 (3. til 7. desember 2018) og sluttført på HTWs femte møte (16. til 20. juli 2018).

5.    Medlemsstatene inviteres til å:

  1. videreformidle retningslinjene til maritime administrasjoner og alle berørte parter, i hovedsak sjøfolk, rederier, skipsingeniører/skipsdesignere og opplæringspersonell
  2. bruke retningslinjene som et grunnlag for å formidle informasjon om fatigue (for eksempel i form av brosjyrer, opplæringsfilmer, seminarer og arbeidsgrupper)
  3. ta retningslinjene med i vurderingen ved fastsettelse av sikkerhets-bemanningen.

6.    Rederiene oppfordres på det sterkeste til å ta hensyn til fatigue-problematikken når de utvikler, implementerer og forbedrer sine sikkerhetsstyringssystemer i henhold til ISM-koden.

7.    Dette sirkulæret erstatter MSC.1/Circ.1014 Retningslinjer for begrensning og håndtering av fatigue (Guidance on fatigue mitigation and management), som ble godkjent 12. juni 2001.