Aqua Nor 2019

For første gang står Sjøfartsdirektoratet på stand under Aqua Nor i Trondheim fra 20. til 23. august. Du finner oss på A-144 hvor vi er på plass med en rekke fagpersoner. Du er velkommen innom for å ta en prat!

Revisjon av regelverk for mindre lasteskip

Onsdag 21. august kl. 12.30-14.30 arrangerer vi et miniseminar hvor hovedfokuset blir den pågående revisjonen av regelverk for mindre lasteskip. Her vil det også bli anledning til å stille spørsmål.
Sted: Møterom K-340

Meld deg på vårt miniseminar her

Klikk her for å lese mer om Aqua Nor-messen (ekstern side).

Vi holder også et innlegg om hvordan myndighetene jobber med arbeidsmiljø, helse og sikkerhet på frokostseminaret til SINTEF Ocean. Les mer her, og meld deg på.

våre eksperter på Aqua Nor

Lars Alvestad


Fungerende sjøfartsdirektør

Øverste leder for Sjøfartsdirektoratet. Ansvarlig for rammevilkår, ressursprioriteringer og utvikling av etaten

Send ham en e-post

Håvard Gåseidnes


Fungerende avdelingsdirektør, Fartøy og sjøfolk

Leder for Avdelingen Fartøy og Sjøfolk.

Overordnet ansvar for direktoratets avdelinger for fartøy, sjøfolk, og risikostyring og analyse.

Send ham en e-post

Ole Morten Fureli


Underdirektør, Underavdeling lasteskip

Leder for underavdeling lasteskip.

Avdelingen forvalter regelverket for lasteskip og har ansvaret for tilsynet med blant annet båter i havbruksnæringen.

Send ham en e-post

Elisabeth Vaagen


Seniorrådgiver, Underavdeling lasteskip

Har du spørsmål tilknyttet seminaret, ta kontakt med Elisabeth

Krav til sikkerhetsstyring, HMS, ulykkesoppfølging

Send henne en e-post

Heidi Beate Hop


Senioringeniør, Underavdeling fiskefartøy

Prosjektleder for nybygg, saksbehandler innen brannsikring, maskineri- og rørsystemer og miljø.

Send henne e-post

Cecilia Girard


Senioringeniør, Underavdeling fiskefartøy

Prosjektleder for nybygg, saksbehandler innen stabilitet, lastelinje, tonnasje

Send henne en e-post

Simon Drønen


Overingeniør, Underavdeling lasteskip

Saksbehandler for stabilitet, lastelinje, tonnasje, havbruk og kjemikalier
Har du spørsmål tilknyttet seminaret, ta kontakt med Simon. 

Send ham en e-post

Trym Sogge Sjøberg


Overingeniør, Underavdeling lasteskip

Saksbehandler for stabilitet, lastelinje, tonnasje, havbruk og godkjente foretak.
Har du spørsmål tilknyttet seminaret, ta kontakt med Trym.

Send ham en e-post

Erlend Flatøy


Overingeniør, Underavdeling lasteskip

Saksbehandler for skrog og fundamenter

Send ham en e-post

Mona Kristensen


Seniorrådgiver, Underavdeling lasteskip

Jurist og koordinator for revisjon av forskrift om mindre lasteskip

Send henne en e-post

Oddbjørn Bugge Olsen


Senioringeniør, Underavdeling lasteskip

Saksbehandler nautikk, kvalifikasjoner og sertifisering av sjøfolk

Send ham en e-post

Kristoffer Haugen


Overingeniør, Underavdeling lasteskip

Saksbehandler for maskin

Send ham en e-post

Raymond Lone


Senioringeniør, Underavdeling lasteskip

Saksbehandler for maskin, ansvar for oppfølging av godkjente foretak

Send ham en e-post

Julianne Hovland


Senioringeniør, Underavdeling lasteskip

Prosjektleder nybygg, saksbehandler for brann

Send henne en e-post

Til toppen