Foretak Adresse Postnummer Sted Telefon Epost Nettsted Distrikt

Ta direkte kontakt med en Godkjent leverandør for å avtale tidspunkt og pris for inspeksjon.

Skjemaet KS-0957 Application form for prewash and exemption for prewash skal være utfylt og sendt til Godkjent leverandør senest 48 timer før inspektøren må være om bord.