Leverandører av inspeksjoner etter MARPOL vedlegg II

  • Publisert: 17.10.2017

Leverandører som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å tilby inspeksjoner i henhold til MARPOL vedlegg II.

Ta direkte kontakt med en Godkjent leverandør for å avtale tidspunkt og pris for inspeksjon. Skjemaet KS-0957 Application form for prewash and exemption for prewash skal være utfylt og sendt til Godkjent leverandør senest 48 timer før inspektøren må være om bord.

Til toppen