Listen er kun veiledende og baserer seg på informasjon fra produsenter og forhandlere av fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet har ikke gjennomført testing av fartøyene.

Dersom båtmodeller som er ført opp her utstyres med høyere motorkraft enn det som står oppført i listen, er også disse å anse som fritidsfartøy som kan gå over 50 knop. 

Listen er ikke fullstendig og vil oppdateres etter hvert som det identifiseres nye modeller som ikke er oppført.

Listen er utarbeidet i henhold til forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, § 17a.

Innrapportering

Kjenner du til båter som med sikkerhet kan gå 50 knop eller mer og som ikke oppført på listen? Send en e-post til post@sdir.no med båtmerke, modell, produksjonsår, total HK, antall motorer og maks hastighet. Skriv «Til liste - høyhastighet» i emnefeltet på eposten.

Merk: Innrapportering vil i seg selv ikke føre til at båter føres opp på listen, men informasjonen kan brukes av Sjøfartsdirektoratet til å etterspørre ytterligere informasjon fra produsent, forhandler eller lignende.