Kunngjøring av eierforhold og sletting av fartøy fra Skipsregisteret

Kunngjøring etter sjøloven § 36 brukes for å oppnå registerhjemmel for eier. Det publiseres en oppfordring til mulige eiere om å melde seg innen én måned. Sjøfartsdirektoratet kunngjør også etter sjøloven § 28 for å gi eventuelle eiere adgang til å uttale seg før sletting av et fartøy som er meldt å ikke lenger eksistere eller ikke lenger er å anse som norsk.

Epostvarsling

Til toppen