Leseutfordringer 2022 - FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Leseutfordringen 2022 er å lese en bok i kvartalet knyttet til de bærekraftsmålene som Sjøfartsdirektoratet har løftet frem som spesielt viktige innsatsområder for direktoratets arbeid. (Les mer om bærekraftsmålene her.)

For hvert kvartal legger vi ut nye lesetips på både fagbøker og skjønnlitteratur knyttet til utvalgte bærekraftsmål. Du finner alle bokforslagene som e-bøker og/eller lydbøker i utlånsappen vår. 

1. kvartal: Mål 3 - God helse og livskvalitet
Mål 4 - God utdanning
2. kvartal:

Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

3. kvartal:

Mål 13 - Stoppe klimaendringene
Mål 14 - Livet i havet

4. kvartal: Mål 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Mål 17 - Samarbeid for å nå målene