Del leseopplevelsene

En lesesirkel har vært løsningen for mange som liker å lese, men mangler noen å diskutere bøkene med. Det finnes mange varianter av lesesirkler.

Mange fartøy har et skipsbibliotek/felles bokbeholdning, og dermed har besetningen tilgang til det samme lesestoffet. Så hvorfor ikke avtal med noen andre leseglade om å lese den samme boka og diskuter den etterpå.

Dere kan også bli enige om en tittel som finnes i vårt digitale bibliotek, så kan dere låne og sette i gang med samme bok uten ventetid.

Slik starter du en lesesirkel

Forhør deg med kollegerog og finn ut om du kjenner flere som kunne tenke seg å lese mer. Lesing er som trening: det hjelper å ha en avtale.

Hva har du lyst til å lese? Er det en sjanger du liker godt, noe du er nysgjerrig på eller har du en bunke med bøker du har lyst til å lese, men ikke får begynt på? Be alle i lesesirkelen om bord å lage hver sin liste, og bli enig om hvilken bok dere skal starte på, og eventuelt hvor lang tid dere vil bruke på den.

Skaff dere bøkene. Noen liker helst papirbøker. Dere finner svært mange titler som både e-bøker og lydbøker i biblioteket vårt. Send oss en melding hvis boka dere har bestemt dere for ikke finnes i det formatet du foretrekker, så sjekker vi om den kan skaffes til utlånsappen vår.

Kanskje dere finner en bok i forbindelse med leseutfordringen vår?

Lag en leseplan. Finn ut hvor mange sider, eller kapitler, dere må lese hver uke for å bli ferdig til avtalt tid. En plan gjør lesingen enklere å gjennomføre.

Finn tid til "lesesirkelmøte" og ha gjerne kaffekannen klar. La ansvaret for å arrangere gå på rundgang.

Snakk om bøkene

At vi opplever bøker forskjellige er nettopp en av grunnene til at det er spennende å snakke sammen om leseopplevelser.

Hva tenkte du mens du leste? Hva slags følelse satt du igjen med når du hadde lest ferdig? Var det ting som gledet deg, gjorde deg opprørt, noe uforståelig? Kanskje dere på forhånd kan lage en leseguide med punkter dere kan ha i bakhodet mens dere leser?

Du blir mer oppmerksom på boka du leser, og kan glede deg til å høre hva andre mener om den. Likte de den? Likte de den ikke? Har de en helt annen oppfatning eller tolkning av den enn deg selv?

Tenk gjerne ut ett spørsmål hver som dere tar med til møtet, så kommer bokpraten i gang raskere.

Forberedelser

Les med blyant! Ha en blyant og gule lapper ved siden av deg, så kan du skrive ned førsteinntrykk, tanker eller spørsmål underveis mens du leser – så du ikke glemmer det før lesesirkelen.

Det finnes også markeringsverktøy for digitale bøker slik at du kan sette bokmerker med kommentarer på sider du synes er interessante og vil komme tilbake til.

Den som leder møtet kan forberede en introduksjon av boken og noen innledende spørsmål for å hjelpe diskusjonen i gang. Ansvaret for dette kan rullere.

Finn bokanmeldelser og forfatterportrett. Ansvaret for dette kan også rullere.

Eksempel på analysemodell

Hvis dere trenger drahjelp i bokpraten eller vil gå enda grundigere til verks, kan dere skjele til lesesirkel-tipsene og analysemodellen som Nordisk informasjonskontor Norge har gitt ut i heftet "Norge leser nordisk 2019".

Start gjerne med en rask runde først, hvor alle kan komme med sitt førsteinntrykk av boken.

Å analysere er å gå i dybden med tekstens ulike elementer.

Hvilken type roman er det?
Historisk, fantasy, romantisk, krim, spøkelse, sosialrealisme

Handling
Gi et kort referat med dine egne ord.

Analyse av tekstens problemer
Reiser teksten noen problemstillinger? Løses de? Er de involverte personene klare over problemene? Eller er de kanskje skyld i dem?

Tid
Hvor lang tid strekker handlingen seg over? Er handlingen kronologisk eller hopper den i tid?

Sted
Hvor foregår handlingen? Hvordan beskrives stedene og omgivelsene?

Personkarakteristikk
Hvem er hoved- og bipersoner? Alder, utseende, jobb, væremåte, holdninger, selvbilde? Hva er din oppfatning av personene?

Fortellervinkelen
Fortelles det i jeg-form? Er det en allvitende forteller? Kan vi i så fall stole på ham eller er han ikke troverdig?

Tema
Hva er det viktigste boken handler om? Og hva mer handler den også om?

Språklige virkemidler
Er det noe særskilt med språket? Brukes språket til å skape en bestemt effekt? Brukes det f.eks. mange fremmedord, symboler eller ironi?

Fortolkning
Å fortolke er å samle delene dere har analysert i noen overordnede strukturer. Ofte viser analysen at teksten er bygget rundt ett eller flere motsetningspar, eksempelvis: hat/kjærlighet, harmoni/ubalanse, kultur/natur. Kan dere med utgangspunkt i analysen finne motsetningspar som viser hvilken problematikk teksten kretser om?

Perspektivering?
Ligner teksten noe annet du har lest? Kan teksten relateres til en litteraturhistorisk periode? Hvilke tanker setter boken i sving hos deg?

God leselyst!