NB.jpg

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har digitalisert store deler av samlingen sin og gjort den tilgjengelig på nett. I nettbiblioteket kan du søke etter eldre bøker, aviser, bilder, tidsskrift og kart. Dette er materiale som ikke er vernet av opphavsretten. Materiale merket "Tilgang for alle" er tilgjengelig for alle med norske Ip-adresser. Noen av bøkene kan også lastes ned.
NB videoarkiv.no.jpg

NB's videoarkiv

I Nasjonalbibliotekets videoarkiv finner du fagreportasjer, arrangementer, foredrag og mye mer.
Project Gutenberg.jpg

Project Gutenberg

Prosjekt Gutenberg er et internasjonalt, åpent og idealistisk initiativ for å digitalisere, arkivere, og distribuere eldre verk hvor opphavsretten ikke lengre er gjeldende. Prosjektet er det eldste digitale bibliotek og inneholder hovedsakelig litterære verk som er blitt til offentlig eiendom, men også et fåtall lydfiler. I tillegg til skjønnlitteratur vil man også kunne finne andre verk som kokebøker, oppslagsverk og tidsskrifter.

NLB.jpg

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - NLB

NLB er for deg som strever med å lese. Har du dysleksi eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å lese? Da kan du låne lydbøker gratis fra NLB.
Europeana.eu.jpg

Europeisk kulturarv

Nettside med tilgang til millioner av bøker, malerier, filmer, gjenstander og arkivmateriale som har blitt digitalisert. Bidrag fra flere tusen europeiske arkiv, bibliotek og museum.
Bokselskap.no.jpg

Bokselskap

Her publiserer Det norske språk- og litteraturselskap tekster som har falt i det fri, dvs. tekster av forfattere som har vært døde i minst 70 år, og nyere tekster med tillatelse fra rettighetshaver. Tekstene og e-bøkene kan både leses på nett og lastes ned. Du finner også forfatterbiografier, periodeomtaler og tekstredegjørelser/innledninger. Målet er å gjøre tekstene tilgjengelige for en moderne leser.
Verdensbiblioteket.no.jpg

Verdensbiblioteket: Bøker på andre språk

Verdensbiblioteket er et samarbeid mellom nasjonalbibliotekene i Norge og Sverige for å tilby e-bøker og lydbøker på andre språk. Det er bare å opprette en bruker med en e-postadresse, og så logge inn for å lese og lytte – aldeles gratis. Bøkene er kun tilgjengelige for strømming.
Idunn.no.jpg

Idunn

Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige (open access) forskningsbøker. Her kan du søke og lese i over 32 000 kvalitetssikrede tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder. Nye artikler, utgaver, tidsskrifter og bøker blir løpende lagt til.
Arkivverket.no.jpg

Slektsgranskning - Arkivverket

Arkivverket har laget en egen side med veiledere og ressurser knyttet til slektsgranskning.
Helsebiblioteket.no.jpg

Helsebiblioteket

Her finner du informasjon om helse, sykdommer og behandling. Helsebiblioteket gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.
Lovdata.no.jpg

Lovdata

Lover og forskrifter, samt noe annet lovstoff er fritt tilgjengelig i Lovdata. Dette trenger du ingen pålogging for å bruke, og du kan lese det hjemmefra. For å få tilgang til alt innhold (f.eks. opphevede lover og rettsavgjørelser, forarbeidet og uttalelser) må du ha tilgang til Lovdata Pro.

digitaltmuseum.no.jpg

Digitalt museum

Digitalt Museum er en felles, database over samlinger i norske og svenske kunst- og kulturhistoriske museer. Databasen utvikles og drives av KulturIT AS.