Mål 8 - Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
Å fremme inkluderende og anstendige arbeidsforhold for sjøfolk er en av Sjøfartsdirektoratets hovedoppgaver. Vi skal også bidra til varig bærekraftig økonomisk vekst i den maritime næringen. Lær mer om FNs arbeid for å nå dette målet.

Ensom planet
Alm, Birgit
Moderne litteratur
Karianne befinner seg i den kommunale boligen til Boris, en tidligere nabo. De har nesten ikke hatt kontakt i årene som har gått siden de delte dusj og toalett i en nedslitt bygård. Siden den gang har Karianne tatt noen steg oppover. Nå er Boris død, og hun har fått den tvilsomme æren av å ta seg av dødsboet. I arbeidet med å gå gjennom Boris' eiendeler går det opp for Karianne hvor skjør den er, grensen mellom de vellykkede av oss og taperne. Karianne har endt opp på den riktige siden. Eller har hun egentlig det?

For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges
Andreassen, Kyrre
Moderne litteratur
Krister Larsen er elektriker med stor yrkesstolthet, men dessverre også med store ryggproblemer. Prolapsene gjør at han tvinges til omskolering, og ender med å undervise i norskkurs for NAV. Men å drille en gruppe utlendinger i arbeidsmiljøloven, for så å fiske etter svart arbeidskraft i samme gruppa dagen etterpå, tar seg ikke bra ut. Dette er en roman om å vite bedre, men aldri få rett. Om å skjønne systemet, men aldri få overtaket.

Innleid og underbetalt
Bloodworth, James
Skjønnlitteratur; Arbeidsforhold, helse og sikkerhet
James Bloodworth gikk undercover i noen av Storbritannias dårligst betalte og mest krevende jobber. I denne boken beskriver han livet som løsarbeider på et Amazon-lager, som 'selvstendig næringsdrivende' Über-sjåfør, som telefonselger og som vernepleier på nulltimers-kontrakt. Hverdagen er så tung at junk food og alkohol er alt han orker til kvelds. Pengene strekker så vidt til. Men Bloodworth trekker også lange linjer, tilbake til Thatchers tid som statsminister, og startskuddet for den villede, politiske angrepet på fagforeninger, rettigheter for lønnsmottagere og arbeiderklassen.

Bryllupsgaven
Bodden, Marlen Suyapa
Historisk fortelling
Da Clarissa Allen gifter seg får hun den unge slavekvinnen Sarah i bryllupsgave av sin far. Under svært ulike kår har de to jentene vokst opp sammen - Clarissa i den privilegerte familien med de goder det innebærer, mens Sarahs hverdag er preget av hardt arbeid og ufrihet. Sarah bestemmer seg etter hver for å gjøre noe med sine egne fremtidsutsikter, en plan som utløser en rekke hendelser som får store konsekvenser for begge de to kvinnene.

Forskjellen på blomster og ugras
Dahle, Runar
Moderne litteratur
Ein vinterdag går ein høgreist mann om bord i eit formiddagsfly frå Flesland til Manchester. Eit par seteradar bak han sit ei kvinne på same alder, kring femti. Begge har den same forblåste kystbyen som reisemål. Men under dei drivande skyene er det noko som skurrar, og dei to finn snart ut kvifor den søvnige badebyen har vore omtalt som djevelens strand. Dette er ein roman om det vesle livet i det store verda, om mudderbankar og olje, og om menneskeskjebnar som kryssar kvarandre.

Due og drone
Fløgstad, Kjartan
Moderne litteratur
Due og drone er forteljinga om korleis aust møter vest, i Noreg og i den vide verda. Det er ei forteljing om etterkrigstida, om brakkebaronar og økonomisk krigsoppgjer. Vi følger Kcenia frå Aust-Finnmark som blir tvangsevakuert til Oslo med sonen, Pøyken. Fabrikkarbeidar og fenrik Olav Sima blir send frå London til Oslo med oppdrag å avhøyra ein tysk soldat. Langt i aust øver Oksana trufast på piano og arvar eit skrin med eit manuskript i. Både Sima og Pøyken gjer som andre i etterkrigstida og reiser over Atlanteren til Sambandsstatane som tek imot dei med opne armar.

Midlertidig ansatt
Geissler, Heike
Skjønnlitteratur: arbeidsforhold
En forfatter tar jobb på Amazon-lageret for å komme seg ut av en økonomisk krise. Jobben er ment å være kortvarig, men hun begynner raskt å tilpasse seg systemet. Daglige ydmykelser, krav og rutiner gjør at de ansatte mister selvforståelse og selvverd. Historien tar med leseren på innsiden av det internasjonale selskapet der virkeligheten fremstår nærmest absurd.

Pølsefabrikken
Guåker, Helene
Moderne litteratur
Sølvi Holmestad har en plan for livet sitt: filosofistudier. Men hun trenger noen penger som kan holde henne gående en stund, og får seg jobb på en pølsefabrikk. Det skal vise seg at tiden på pølsefabrikken blir mer langvarig enn planlagt. Kombinasjonen rå livsfilosofi og autoritetsforakt fører til at Sølvi bryter pølsefabrikkreglene gang på gang. Samtidig er hun uerstattelig.

Mersalgsdronningen
Gylver, Ragnhild
Faglitteratur
Har du noen gang lurt på hvordan du har endt opp med masse varer du egentlig ikke hadde tenkt å kjøpe? I denne boken følger vi Ragnhild Walby Gylver gjennom noen hektiske måneder bak disken på butikkjeden Nille. Hun gir oss tankevekkende innblikk i hvilke triks og knep vi som kunder utsettes for når vi er innom butikken. Hun forteller om hvordan det hele tiden lanseres internkonkurranse for å drive opp mersalget. Fra å være uerfaren butikkselger, blir Ragnhild på kort tid mersalgsdronning. Hvor kommer tanken om mersalg fra? Parallelt med historier fra salgslivet forteller forfatteren også om mersalgets begynnelse i de store kjedene i USA, fram til dagens billigkjeder og store matvarehus.

Lavterskeltilbud
Johansson, Hens M.
Moderne litteratur: midtlivskrise
Adam Berg er 46 år med en karriere som kunne sett bedre ut, bedratt av sin kone, forbigått av sine kolleger, som til stadighet legger ut om sin suksess og hans egen skam til allmenn skue på sosiale medier. Han bestemmer seg for å sette ting på plass, han skal bli den forfatter han drømte om å bli og skrive et mesterverk. For som han selv sier det 'Jeg er førtiseks, og jeg er jævlig forbanna!'. Dette er en sint, skarp og morsom bok om ikke å få det helt til.

 

Døgnåpent
Murata, Sayaka
Moderne litteratur, Tokyo
Som tenåring begynner Keiko å arbeide i kiosken til Smile Mart, og endelig føler hun den tilhørigheten hun har savnet på skolen og hjemme. Keiko elsker å være et sted der reglene for normal oppførsel er klare, faktisk nedfelt i arbeidsinstruksen. Mens kollegaer kommer og går, blir hun værende. Men nå er hun 36 år og familie og venner synes hun bør skaffe seg en familie og en ordentlig jobb. Dette fører til en stor beslutning. Sayaka Murata skildrer det yrende livet i en døgnåpenkiosk i verdensmetropolen Tokyo.

Linjeskift: skriftblad frå fabrikken
Ponthus, Joseph
Skjønnlitteratur; Arbeidsforhold, helse og sikkerhet
Vikaren står ved samlebandet. Fyrst prosesserer han fiskemat på eit fryseri, seinare lempar han dyreskrottar på eit fellesslakteri. Dag ut og dag inn, med larmen og lukta og dei knuste draumane. Kroppens pinsle over det monotone og evige arbeidet. Men han klarar seg gjennom skiftet, med gode kollegaer og tankanen sine. Han hugsar dikt, sangar og tekstar han har lese. Og når han kjem heim skriver han om den kollegiale solidariteten, kjærleiken til kona, til hunden og havet.

Jeg skal hjelpe deg: en sykepleiers farvel til eldreomsorgen
Reisæter, Vigdis J.
Faglitteratur: sykepleier-pasient-forhold
Vigdis J. Reisæter har ti års erfaring som sykepleier i eldreomsorgen. Gjennom et utvalg historier gir hun et innblikk i hverdagen på sykehjemmet, og samspillet mellom pasienter, pårørende og ansatte. Hun viser hvor sentralt god fag- og menneskekunnskap er for at sykepleierne skal kunne gi ordentlig omsorg og skape en solid ramme rundt den avsluttende fasen i pasientenes liv. Men Reisæter beretter også om hvordan pasientomsorg er under press. Hun tegner et tydelig bilde av en sektor som skal effektiviseres. Og hun viser hvordan pleiere som jobber med å gi gode pleie og det lille ekstra, jobber under stadig vanskelige forhold

Til Vestisen
Svanes, Tor Even
Moderne litteratur
Det er starten av fangstsesongen og en seilskute legger til kai i Tromsø. En ung, nyutdannet veterinær er om bord på skuta i sitt første oppdrag for Fiskeridirektoratet. Hun er alene sammen med en besetning av selfangere og jegere. De skal være sammen i isødet utenfor Grønland i seks uker. Da hun oppdager at ting ikke er som det burde være, fryses hun ut av mannskapet.

Godt nok for de svina : en leders tanker om mot, sårbarhet og troverdighet
Traaseth, Anita Krohn
Faglitteratur: selvutvikling, motivasjon
I 2012 ble Anita Krohn Traaseth ansatt som administrerende direktør i Hewlett Packard. Samtidig startet hun bloggen Tinteguri, hvor hun åpent deler både opp- og nedturer fra hverdagen som toppleder og trebarnsmor. Bloggen fikk raskt mange lesere. I denne boka forteller Krohn Traaseth om veien til lederjobben, om å gripe mulighetene, å våge å være synlig både i møterommet og det offentlige rom, å lede andre — og seg selv. Det er ifølge forlaget en moderne ledelsesbok for alle som vil ha både òg: jobb og et velfungerende familieliv.

Fisken på disken
Traaseth, Anita Krohn
Faglitteratur: selvutvikling, motivasjon
teksttet hun bloggen Tinteguri, hvor hun åpent deler både opp- og nedturer fra hverdagen som toppleder og trebarnsmor. Bloggen fikk raskt mange lesere. I denne boka forteller Krohn Traaseth om veien til lederjobben, om å gripe mulighetene, å våge å være synlig både i møterommet og det offentlige rom, å lede andre — og seg selv. Det er ifølge forlaget en moderne ledelsesbok for alle som vil ha både òg: jobb og et velfungerende familieliv.

 

Mål 12 - Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.
Ansvarlig forbruk og produksjon er viktig for driften av alle fartøy og særlig i nybygging- og gjenvinningsfasen. Vi jobber for å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre internt i Sjøfartsdirektoratet, men også overfor næringen. Lær mer om FNs arbeid for å nå dette målet.

Håp
Gulli, Petter
Faglitteratur: forbrukerrådgivning, klimaendringer
Alt tilsier at vi må forandre på en god del av måten vi lever på for å bevare en beboelig klode. Men hvordan går man fram for å henge med over i det grønne skiftet? Denne boken gir råd og veiledning om hvordan man - gjennom små enkle grep - kan dreie hverdagslivet i en mer klimavennlig retning. Boken tar for seg en del av de som kjemper for en levedyktig verden, den gir en innføring i hva som rører seg innen grønn teknologi og viser på en oversiktlig måte frem den bakgrunnsinformasjonen man trenger for å snakke med familie og venner om utfordringene vi alle står overfor.

Matmakt på butikken
Helle, Siri
Faglitteratur, konsumerisme
Trur du at du sjølv bestemmer kva slags mat som hamnar i kjøleskapet ditt? Da bør du kanskje tenke om att, meiner Siri Helle. I Noreg leverer tre daglegvarekjeder 99 % av maten vi et. Det følgjer at desse kjedene har stor marknadsmakt, men dei påverkar òg korleis byromma våre ser ut, dyrevelferd og miljø. I denne pamfletten undersøker Siri Helle kven som bestemmer over maten vi et, men òg korleis vi kan nytte kundemakta.

Restart
Jørgensen, Sveinung og Tynes Pedersen, Lars Jacob
Faglitteratur: næringslivet og miljøet
Er din forretningsmodell rustet for fremtiden? Denne boken gir deg et veikart i syv deler til hvordan du kan gi en bedrift en slik RESTART, enten du er leder, entreprenør, rådgiver eller student. Boken gir deg verktøyene til å designe bærekraftige forretningsmodeller som tjener penger på nye teknologier, digitalisering og den sirkulære økonomien. Gjennom en praktisk verktøykasse kalt «Din restart», får leseren konkrete hjelpemidler til hvordan å gjøre de endringene som trengs. Restart er lettlest og anbefales til alle som er nysgjerrige på hvordan bedrifter kan bli mer bærekraftige

Hjelp – Hvordan kan vi gjøre en forskjell for andre
Kvalnes, Øyvind
Faglitteratur: selvutvikling, motivasjon, positiv mental innstilling
Ved å hjelpe hverandre blir vi lykkeligere, får bedre helse, oppnår gode resultater på jobben og får et bedre samfunn. Hvorfor hjelper vi ikke mer? Hva er det som får mennesker til å hjelpe hverandre? Og hvordan kan vi sørge for at hjelpen faktisk hjelper? I 'Hjelp' undersøker forfatteren hva som motiverer mennesker til å hjelpe hverandre. Er det fordi vi bryr oss om hvordan andre har det, eller for å lette på vår egen samvittighet? For å finne svar graver Kvalnes i sin egen hukommelse etter historier hvor han selv har opplevd hjelpsomhet på nært hold. Han har også snakket med hjelpsomme mennesker, og oppsøkt filosofi og forskning.

Shoppingfri: et år med kjøpestopp
Lee, Irina
Faglitteratur: konsumerisme
I januar 2012 ble Irina Lee enige med to venninner om å la være å shoppe på et år. Regelen var enkel. De skulle ikke kjøpe noen materielle ting. Var det noe som var helt nødvendig, som et par votter til barna, kunne man spørre om noen hadde et par til overs. Irinas tre hovedgrunner til å være shoppingfri var: miljø, barna og penger. Ved å handle mindre sparer vi miljøet, gir barna gode verdier, og kanskje gode opplevelser fremfor billige leker som går i stykker, og man sparer litt penger. I denne boken kan man lese om hvordan det gikk, og kanskje bli inspirert til å være med på trenden.

Grønn vekst
Stoknes, Per Espen
Faglitteratur: næringslivet og miljøet
Grønn vekst – er det mulig å få til? I denne boken gir psykologen med doktorgrad i økonomi, Per Espen Stoknes, nye perspektiver på bærekraftig vekst. Stoknes forklarer hvordan vi kan skape vekst på nye måter, samt hvordan vi kan skjelne grå vekst fra grønn vekst. I tillegg forteller han hvordan vi kan sikre at grønn vekst blir sunn vekst også i praksis. Boken inneholder eksempler på hva dette betyr for oss som forbrukere, ansatte, bedriftsledere, eiere, borgere og myndigheter. Stoknes klarer å formidle forskning gjennom engasjerende historier, som både gir innsikt og inspirerer til handling.

Jakten på den grønne lykken: tanker fra sykkelsetet
Stærk, Bjørn
Faglitteratur: forurensning og trusler mot miljøet
Dette er en bok om økologi og lykke. Om å leve gode liv som også gjør verden bedre. Bjørn Stærk hevder at det er noe umenneskelig ved måten vi lever på. Forbruket vårt tærer på naturressurser som ikke kan erstattes, og ødelegger livene til mennesker langt borte. Med sykkelen som utgangspunkt utforsker han grønne ideer om lykke og ansvar. Hvorfor er gleden ved å sykle forskjellig fra gleden ved å kjøre bil? Hvordan ble byene våre som de er? Hvem sydde klærne dine, og hvorfor er det vanskelig å reparere mobiltelefonen din? Stærk hevder at nøkkelen til et godt liv er å tenke i en mindre skala, å sette grenser for grådigheten vår, og å ta ansvar for naturen og menneskene vi er avhengig av.

Et fritt liv: om å ønske seg noe annet i verdens rikeste land
Tveitereid, Simen
Essay
Simen Tveitereid og familien tok et utradisjonelt valg. De pakket sakene, flyttet ut av byen og etablerte seg på landet. Målet var å jobbe mindre, få større frihet og å kunne gjøre mer av det som ga hverdagen mening. Hvordan gikk eksperimentet? I en essayistisk form, drøfter Tveitereid også hvordan drømmen om et småbruk påvirker samfunnet i et større perspektiv. Hvordan bryter livet på landet med moderne idealer om den fulltidsansatte konsumenten som sørger for høy, økonomisk vekst? Hva ville skjedd om alle gjorde som hans familie?