Unngå fallulykker – ta kontroll

  • Publisert: 11.10.2022

Fallhendelser er Sjøfartsdirektoratets definerte fokusområde for 2023. Du finner hele denne siden på engelsk ved å velge "english" øverst på nettsiden.

37 % av alle dødsulykkene til sjøs de siste fem årene var knyttet til fall. Nesten 600 skadde.

Vi vet at i løpet av de siste 5 årene, til og med 2022, så har det vært 14 dødsfall knyttet til fallulykker. Enten fall om bord, fall til sjø eller fall på kai i forbindelse med fortøyning eller ombordstigning. Hele 561 personer har blitt skadet som følge av fall, og av disse ble 349 sykemeldt over 3 dager.

Sjøfartsdirektoratet har dermed valgt at fallhendelser skal være vårt prioriterte fokusområde gjennom hele 2023

Sjekkliste

Fyll ut digital sjekkliste her

Fill in our digital checklist here (english)

Sjøfartsdirektoratet har mange ulike sjekklister som våre inspektører bruker ved sertifikatinspeksjoner og uanmeldte tilsyn. Vi har samlet sjekklistepunkt for økt sikkerhet for å unngå fallhendelser i en egen sjekkliste for fallhendelser.

Det vil være stor effekt i å gå gjennom denne sjekklisten på samtlige fartøy. Vi utfordrer alle rederier og skipsfører å gå gjennom sjekklisten i løpet av 2023.

Sjekklisten er også tilpasset en digital løsning på nettbrett og telefon. Denne digitale sjekklisten er det ment at rederier og skipsførere kan benytte seg av, også for intern rapportering.

Utfordring til rederi og skipsfører

Rederi:

Oppfordre (kreve) skipsfører til å gå gjennom innholdet på denne nettsiden, og i tillegg gjennomføre den digitale sjekklisten. Denne bør lagres, og gjerne sendes inn og rapporteres til rederiet.

Skipsfører:

  1. Bruk et sikkerhetsmøte eller lignende og gjennomgå innholdet på denne nettsiden.

  2. Les gjennom alle «Læring av hendelser» der, samt filmene på siden. Diskuter internt, og gå fysisk ut på fartøyet for å avdekke steder og arbeidsoperasjoner som har risiko for fallhendelser.

  3. Diskuter dere frem til eventuelle nye eller forbedrede tiltak ut fra risikoområdene avdekket fra artikler og film.

  4. Gjennomfør den digitale sjekklisten for fallhendelser. Denne bør lagres, samt sendes inn og rapporteres til rederiet. Skriv helst kommentarer/tiltak på de sjekklistepunktene hvor det er avdekket noe, eller det er behov for tiltak eller lignende.

Selv om ikke Sjøfartsdirektoratet kan knytte de utfylte sjekklistene til et fartøy, vil vi fortløpende følge med å se om det er aktuell læring eller innspill til gode tiltak som vi kan ta med videre i arbeidet med sikkerhet.

Ulykkesstatistikk fallhendelser

Fallulykker_.png

 

Multi Vision-ulykken

Én av de ferskeste fallhendelsene med fatalt utfall skjedde 1. januar 2022. Den såkalte Multi Vision-ulykken, der en ung matros omkom, er nylig ferdiggransket av Statens havarikommisjon. Se granskningsvideo under eller les hele rapporten her.
 
 

Her kan du lese artikler om læring av fallhendelser:

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen