Om bord på offshorefartøy har de fleste rederi et påbud om å bruke begge rekkverk når de går i trapper. Et slikt påbud er gjort for å redusere antall hendelser. Konsekvent bruk av rekkverk på begge sider av trapp / leidere vil også om bord i passasjerskip og andre fartøy være et godt tiltak som kan iverksettes uten kostnad.

Konsekvensen av fall i trapper og leidere kan i ytterste konsekvens være fatale, og vi har mottatt flere ulykkesrapporter der det har ført til fraværsskade.

Ulykker

I et tilfelle falt et besetningsmedlem ned trappa, og forstuet venstre ankel. Personen falt mens han brakte mat ned til mannskapsmessa.

I et annet tilfelle bommet en ansatt på trappetrinnet, og falt bakover på vei ned trappa mellom to dekk. Den ansatte slo bakhodet i en trappesvill, og fikk et kutt på 3-4 cm i bakhodet som måtte sys med flere sting. Han fikk også konstatert hjernerystelse.

I et tredje tilfelle om bord på en ferje, var et besetningsmedlem på vei ned en leider. Han hadde varer under den venstre armen, mens høyre arm var fri. Idet han skulle til å gå ned leideren, glapp varene ut av grepet hans, og på refleks prøvde han å gripe etter disse.

Mannen fikk overbalanse framover, og falt ned leideren med hodet først. I fallet klarte han å gripe fatt i rekkverket med høyre hånd, noe som bremset fallet noe, men det førte til at høyre skulder fikk en stor akutt belastning.

Han ble så liggende med hodet ned i leiderrommet, og smertene i skulderen gjorde at han ikke klarte å sette seg opp på egen hånd.

Ved hjelp av en UHF-radio fikk han varslet om fallet, og fikk kort tid etter hjelp av maskinsjefen slik at han kom seg opp.

Legevakt ble kontaktet, og den skadde ble hentet av ambulanse da fartøyet la til kai.

Den skadde hadde smerter og var preget av hendelsen, men var ellers klar.

Enkle tiltak

Tenk egen sikkerhet når du skal gå ned en trapp eller en leider. Om bord i fartøy er det ofte bevegelse når en er ute i sjø. Et godt råd er å bruke begge hender på rekkverkene, eller på annen måte sikre seg mot faren for fall; sklisikring på kantene av trinnene kan være et godt tiltak.

Trappetrinn skal alltid sikres med materiale som reduserer faren for å gli i trappen. Dersom det har lagt seg is eller snø, må det fjernes.

Dersom det finnes vare- eller personheis i om bord, bør en bruke denne for å frakte varer med.