Filmen er en del av Havarikommisjonens rapport etter dødsulykken som skjedde under fortøyning av fartøyet Multi Vision ved et oppdrettsanlegg utenfor Frøya 1. januar 2022.

Budskapet i filmen er viktig for å øke sikkerheten om bord, og Sjøfartsdirektoratet anbefaler at filmen blir brukt for å lære av den tragiske ulykken.

Noe av det havarikommisjonen har identifisert i sin undersøkelse, er avvik mellom gjeldende prosedyrer og hvordan arbeidet blir utført i praksis.

– Hvis en skal lykkes, må de som gjør jobben, ta eierskap til risikovurderingene og prosedyrene for arbeidet de skal utføre om bord. Vurderinger som kun ligger i en perm eller datasystem, har liten verdi, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.