I en nylig hendelse skulle en i mannskapet utføre arbeid på davitene til livbåtene. Personen gikk opp leider til catwalk tilhørende plattformen hvor livbåtene er stasjonert, og åpnet deretter luka til plattformen. Personen gikk så ut på plattformen uten å dobbeltsjekke at luka var satt i lukket posisjon.

Under utførelse av arbeidet kommer personen nærmere den åpne luka i catwalken. Personen er ikke observant på at luka er åpen, og faller med halv kroppslengde ned i leideren. Personen forslår seg kraftig på venstre side og venstre lår.

Var ikke forsvarlig lukket

Luken til catwalk ved livbåtene var ikke forsvarlig lukket ved ulykkestidspunktet. Det ble ei heller kontrollert av mannskap før arbeidsstart.

I et slikt tilfelle der en er alene på arbeidsoppgaven, er det lett å tenke at «jeg husker nok at jeg lot den luka står åpen». Men når en blir engasjert i oppdraget, er det lett å glemme at luka faktisk ikke er lukket likevel. Da kan en uforvarende tråkke nedi, og skadene kan her bli store, da det ofte er en vertikal leider ned på innsiden av luka.

Dersom det ikke er noen avsperringsmulighet, i form av port eller kjetting, ved luke i dekk eller på plattformer/gangveier, er det av største viktighet at luka blir lukket så snart som mulig etter bruk. Det bør imidlertid settes opp sperrebånd rundt den åpne luka, mens den er i bruk. Ved slike avsperringer skal det merkes med tidsrom sperringen gjelder for, og navn på person(er) som kan kontaktes. Hvis entring av luke bare er for en kort stund, kan eventuelt en person stå som vakt og passe på.

Setter opp skilt

Ved en annen hendelse ble det avholdt en årlig beredskapsøvelse på fartøyene. Selve beredskapsøvelsen inneholdt også øvelser for mannskapet på fartøyet i brannslukking, evakuering og nødslep.

Maskinpasser og lettmatros var på fordekket for å rigge til nødslep. Lettmatrosen hadde åpnet luka til styrbord tank, og tatt opp slepetrossen som lå klar der. Lettmatrosen snudde seg deretter, tok tak i tauet for å feste dette på styrbord pullert. Lettmatrosen tar så et steg bakover og faller ned i luka, da det viste seg at mannskapet hadde glemt å lukke luka til tanken. Lettmatrosen slo seg i side, arm og rygg.

Som forbedringstiltak oppgir fartøyet at det skal det settes opp skilt på skottet ved luka hvor det skal stå: «Luke skal være lukket når den ikke er i bruk».