Flere av disse hendelsene medfører dødsfall og bidrar til at fiskeryrket anses som Norges farligste.

Hvert år mottar Sjøfartsdirektoratet rapporter om ulykker hvor arbeidstakere har falt over bord. Ukens læring av hendelser beskriver en hendelse som medførte fall over bord og arbeidsskade, men ikke dødsfall.

Hendelsen

En relativt stor fiskebåt var i ferd med å sette ut trål i Nordishavet da ulykken skjedde. Det var mørkt, dårlig sikt og laber bris i området. Ved utsetting av trålen falt en person over rekka, ned i slippen og deretter i sjøen. Fallhøyden anslås å være 3 til 4 meter. Mannskapet klarte på kort tid (ca. 2 min) å få tak i han og bringe han om bord igjen. Fiskeren var da forslått og kald. Etter samtale med Radio Medico1 ble redningshelikopter rekvirert, og den skadde ble brakt til sykehus hvor det ble påvist flere brukne ribbebein og en skadet milt.

Det var ingen vitner til selve hendelsen, men fiskeren mener han trolig har stått i en bukt med wire som har dratt han over bord. Fiskeren var iført flytedress som trolig var med på å redde livet hans.

Risikovurdering

Alle på dekk hadde gjennomgått risikovurdering med farene ved arbeid på dekk.

Fartøyet har hatt mange gjennomganger angående farer ved utsetting av trål og arbeid på dekk. De har diskutert de ulike farene som kan oppstå, og anser også dette som det mest risikofylte området å arbeide i om bord. De påpeker at fokuset på denne risikoen nok har bidratt til at de heldigvis har få uhell her.

Granskning av dødsulykker ved fall over bord

De senere årene har SHT gransket to dødsulykker som følge av fall over bord, Sjøbas JR og M/S Fiskenes.
Som de viktigste læringspunktene fra ulykkene, trekker de frem tiltak som kan redusere faren for å bli dratt over bord under fiske.
Følgende sikkerhetstilrådninger ble gitt for M/S Fiskenes som også er relevant for både Sjøbas JR og ukens hendelse:

  • Eiere av sjarker og andre fiskebåter bør innføre varige, fysiske tiltak som hindrer faren for at fiskerne blir dratt over bord under fiske. Med andre ord er det nødvendig å innføre tiltak, slik at fiskerne fysisk er adskilt fra løpende tauverk og fiskeredskap.
  • Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med næringen, forsknings- og andre kompetente miljøer, bør vurdere tiltak som bidrar til å gi fiskebåtrederne støtte og påtrykk til å iverksette fysiske/arrangementsmessige barrierer som kan hindre ulykker ved fiske- og fangstarbeid.

 

Oppsummering

Den skadde ble berget og tatt om bord i løpet av kort tid. På tross av dette ble konsekvensen personskade og lengre tids sykemelding. Det er viktig å spørre seg selv om hva som kan gjøres for at arbeidsoppgaven skal bli mindre risikabel. Finnes det andre måter å løse arbeidsoperasjonen på? Er det innført gode nok rutiner rundt sikker sone? Er det vurdert eller innført fysiske/arrangementsmessige barrierer som kan hindre ulykker ved fiske- og fangstarbeid?

Til tross for felles gjennomgang av risikoer ved arbeidsoperasjonen, viser hendelsen behov for ytterligere tiltak, samt hvor viktig det er at en kontinuerlig gjennomgår egne arbeidsrutiner og prosedyrer for å finne gode løsninger som kan bidra til å hindre ulykker.

Yrkesfisker.no

Yrkefisker.no finner du viktig informasjon knyttet til regelverk, sjekklister, ulykkesforebyggende arbeid om bord og annen sikkerhetsrelatert informasjon.

FiskRisk:

Programmet FiskRisk er et hjelpeverktøy for å avdekke farer ved de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy. Du vil få hjelp til å vurdere risikoen og lage handlingsplaner på en systematisk måte, slik at du kan være i forkant og iverksette tiltak for å unngå uønskede hendelser på din arbeidsplass.

Referanser:

1 http://www.ncmm.no/about-radio-medico-norway
http://www.aibn.no/Sjofart/Rapporter/2013-09