Fartøyet var akkurat gått fra kai da matroslærlingen fikk beskjed om å komme på bro for å spyle vinduene. Det var fint vær og solen skinte, men salt på vinduene hindret utsikten. Bak førerstolen var det en luke ned til en tunnel/trunk som gikk fra broen til maskinrommet. Det var vanlig å lagre spyleslangen her.

Lærlingen kom på broa, åpnet luken og hentet ut slangen. I forbindelse med at fartøyet la fra kai gikk kapteinen ut på brovingen. Han hoppet over luken som enda stod åpen. Da han var på vei tilbake til førerstolen, tråkket han ned i åpningen og falt 34 meter. Matroslærlingen overtok spakene for å stoppe skipet. Han kalte også opp styrmannen som stod med fortøyningene fremme på bakken.

Da styrmannen ankom broen, overtok han kommandoen over skipet og tilkalte nødvendig hjelp. Idet skipet la til kai, kom ambulansen og fraktet kapteinen til sykehuset. Han var heldig og hadde kun forstuet en fot. 

I etterkant av ulykken har rederiet gjennomført flere tiltak. Blant annet har de flyttet vannslangen til et mer hensiktsmessig sted og satt fokus på at klargjøring til seilas avsluttes før fartøyet kaster loss. De har også sett på hvor viktig det er å merke/sperre av områder som er midlertidig åpne.

Kapteinen var heldig i dette tilfellet. Sjøfartsdirektoratet får ofte meldinger om fallulykker der konsekvensene er svært alvorlige. Den 3. april 2012 la fartøyet MS Svealand til kai ved Fiskå Mølle i Rogaland for lossing og lasting. Et medlem av mannskapet hoppet mot palleheisen som var på vei ut over skutesiden. Han falt og landet 5 meter ned på tanktopp. Han ble sendt til Stavanger Universitetsykehus (SUS) med alvorlige skader og døde senere av skadene på SUS 16. april 2012.

Hendelsen undersøkes av Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), og den foreløpige rapporten kan leses her: http://www.aibn.no/Sjofart/Rapporter/2014-02