Fokusområde 2024 – psykososialt arbeidsmiljø

  • Publisert: 11.01.2024

Altfor mange sjøfolk mobbes og/eller trakasseres på jobb. Sjøfartsdirektoratet vil derfor ta tak i det psykososiale arbeidsmiljøet i den maritime næringen.

Bestill materiell

Sjøfartsdirektoratet har fått oversatt både bøker og brosjyrer som skal bidra i arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet.

Materiellet kan nå bestilles, både i norsk og engelsk utgave.

Med i pakken følger også en PowerPoint-presentasjon på over 80 sider. Den sendes også i forbindelse med gjennomføring av seminar, men kan også bestilles utenom (send e-post til sfl@sdir.no)

 

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

I all hovedsak handler det om trygghet, inkludering, hvordan man snakker sammen som kolleger, og hvordan man har det på jobb. Det psykososiale arbeidsmiljøet påvirkes av mange forskjellige faktorer, men særlig de generelle arbeids- og levevilkårene om bord.

Det kan være vanskelig å vite hvordan en skal starte arbeidet mot mobbing og trakassering. Sjøfartsdirektoratet vil legge til rette for å hjelpe rederier og fartøy som vil ta tak i denne tematikken. Aller helst bør man begynne i god tid før det oppstår utfordringer med det psykososiale arbeidsmiljøet. Det er langt mer utfordrende å reparere et dårlig arbeidsmiljø enn å forebygge det.

I spørreundersøkelsen «Maritim sikkerhet», som ble gjennomført i 2023, svarte hele 27 prosent at de var blitt mobbet og/eller trakassert siste 12 månedene.

Dette ønsker vi av den maritime næringen:

 

  • Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for generell veiledning og råd. Send en e-post til post@sdir.no, og merk emnefeltet med «Fokusområde 2024».
  • Gjennomfør kampanjen «Be a buddy – not a bully». Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for veiledning. I vårt seminar tilbyr vi en norsk versjon av denne, som opprinnelig er utviklet i Danmark. Du kan lese mer om innholdet i kampanjen på nettsiden til Sea Health & Welfare i Danmark. Seminarpakken inneholder at en rådgiver fra Sjøfartsdirektoratet gjennomfører en fysisk samling på 2 - 4 timers teori og diskusjon, i tillegg til to pakker materiell og en opplæringspresentasjon på norsk som kan brukes i eget rederi/fartøy.
  • Bruk og gjennomfør handlingsplanen som lages gjennom Arbeidsmiljøhjelpen. Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for veiledning.
  • Bestill seminar og materiell fra egne rådgivere i Sjøfartsdirektoratet (post@sdir.no). Vi holder seminar for overordnede ledd (HR-avdeling, mannskapskontor eller andre som er ansvarlige for arbeidsmiljø om bord på fartøy).
  • Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for seminar på større mannskapskonferanser eller andre samlinger der en større mengde besetninger er samlet.
  • Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for seminar for ulike sjømannsorganisasjoner som ønsker kompetanseutvikling, og/eller som selv vil tilby å holde seminar for sine medlemmer om bord på fartøy.

Verktøy for arbeid med fokusområdet

I menyen til høyre på denne siden finner du lenker til relevante nettsider og arbeidsverktøy. Psykososialt arbeidsmiljø ble presentert som fokusområde for 2024 under Sjøsikkerhetskonferansen i september 2023. Der var flere av foredragsholderne invitert nettopp på bakgrunn av dette.

To av presentasjonene kan du se video av under:

Sjekkliste

Sjøfartsdirektoratet har ofte hatt utfyllende sjekklister i forbindelse med fokusområdene fra år til år. I 2024 er det tre sjekklistepunkter som handler om psykososialt arbeidsmiljø, hvorav to er lovhjemlet og kan gi pålegg.

Det tredje sjekklistepunktet er for veiledning om fokusområdet. Det viser blant annet til seminaret som tilbys, og innsikt og verktøy til rederiene for å starte en prosess for å bli enda bedre i dette arbeidet.

Vi har laget en plakat med sjekkliste og nyttige tips som inspektørene kommer til å legge igjen om bord. Der står det mest grunnleggende både rederi og fartøy trenger å vite. Denne kan gjerne skrives ut og legges om bord av fartøy/rederi, uavhengig av inspektører.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen