Ofte er det stor bevegelse i fartøy ved stor sjøgang og mye vind, og da må en bare ta tiden til hjelp, og sørge for at en beveger seg trygt om bord. 

Hastverk er ofte årsak til uhell

En årsak til fall, som ofte går igjen, er hastverk. Et eksempel kan være at en tar to og to trinn, bommer på trinnet, mister grepet på rekkverket, og faller. Dersom en er høyt oppe i trapp/leider, kan det forårsake store skader. Hvis det skjer inne i fartøyet, har en ofte heller ikke verneutstyr på seg.

Det hender også at en tror at en er helt nede på dekk, overser to eller flere trinn, og faller.

Ha armene fri ved entring av fartøy

Når en mønstrer på eller av et fartøy, og har med seg en eller to bager, skal en likevel holde seg i rekkverk ved entring. Bager er ofte utstyrt med stropper, som på en ryggsekk, og kan på den måten bæres på ryggen. Da har en armene fri til å holde seg i begge rekkverk, eller ta seg for om man faller på dørk/gulv. 

Noen leidere er bygget med et eller to firkantstål (square bar) som trinn. Disse stålprofilene har skarp kant, og skal sørge for godt feste når en går i leideren. Skrå-leidere, og trapper med annen type trinn, skal være forsynt med sklisikkert belegg. Her er det av største viktighet, særlig på utvendige trapper, at belegget er intakt og ikke slitt, samt at det ikke er tilgriset med olje, fiskeprodukter eller annet. Da må belegget skiftes ut, og det må holdes rent til enhver tid. 

Sklisikkert belegg

På dørk/dekk, skal sklisikkert belegg  være påført rømningsveier og steder der det ofte ferdes folk, og det er utsatt for dårlig feste. 

I innredningen skal det være sklisikre kanter på trinn av trapper. Det skal være tilstrekkelig belysning på en leider/trapp, slik at en ser alle trinn både når en går ned og opp, også når det er mørkt ute, og at en ikke lager skygge mens en går. 

Skikkelig vernefottøy

Vernefottøy som brukes på uteområdene på et fartøy, og eventuelt inne i fabrikk eller lignende, skal ha sklisikker såle. Dersom sålen er slitt, må vernefottøyet skiftes ut. 

Ulykker, som nevnt over, er slett ikke så bagatellmessige som de kanskje kan høres ut som. Fall, forårsaket av snubling eller skliing, kan føre til alvorlige, fysiske skader, og i verste fall død.

Hovedårsakene til å gli, snuble og falle er: 

 • Glatt dekk 
 • Uforsiktig bruk av tilkomster, hastverk  
 • Manglende grating, rekkverk og andre hindre 
 • Manglende varselskilt 
 • Utilstrekkelig bruk av verneutstyr (slitte vernesko og manglende hjelm) 
 • Sperringer er ikke overholdt 
 • Utilstrekkelig fokus på jobben som utføres 
 • SJA (sikker jobb analyse) er ikke grundig nok utført i forkant av arbeidsoppgaven 

Noe av dette kan unngås ved å: 

 • rydde etter at arbeidsoppgaven er ferdig, samt å fjerne olje eller andre produkter som gir glatte overflater og kan forårsake fall 
 • bruke rømningsveier som er tilrettelagt. Unngå å ta snarveier
 • bruke vernesko med sklisikker såle, samt tilpasset verneutstyr når en jobber i høyden (klatresele) 
 • være årvåken og påpasselig på hele arbeidssituasjonen, med tanke på sikkerhet 
 • gjennomføre en sikker jobb analyse (SJA) før arbeidsoperasjonen påbegynnes