Når du trykker på linken til dokumentene får du av og til opp to valg, der begge heter "bokmål". Den øverste åpner dokumentet i Word-format, og den nederste er i PDF-format.

Dokumenter som gjelder kun for fiskefartøy:

  • KS-0319 kontrollskjema for periodisk forenklet kontroll skal benyttes for fiskefartøy som allerede har gyldig fartøyinstruks.
  • KS-0322 kontrollskjema for fullstendig kontroll benyttes ved førstegangskontroll for nye fartøy og innflagginger.
  • Fartøy med største lengde fra 8 til 10,67 er underlagt krav om periodisk egenkontroll. Ved gjennomføring av periodiske egenkontroller skal dokumentet KS-0317 Egenkontrollskjema fiskefartøy 8-10,67 meter benyttes.

Dokumenter som gjelder kun for lasteskip:

  • KS-0841 kontrollskjema for seilende skip skal benyttes for lasteskip som allerede har gyldig fartøyinstruks.
  • KS-0842 kontrollskjema for førstegangskontroll benyttes ved førstegangskontroll for nye fartøy og innflagginger.

KS-0841 Kontrollskjema for seilende skip

KS-0842 Kontrollskjema for førstegangskontroll

KS-0845 Veiledning for utfylling av fartøyinstruks og midlertidig fartøyinstruks

KS-0303 Stabilitetsplakat lasteskip