Tilsyn etter havari/skade

  • Publisert: 25.01.2016

Rederiet skal så snart som mulig etter at et skip eller flyttbar innretning har hatt en sjøulykke sende begjæring om tilsyn til Sjøfartsdirektoratet.

Tilsyn etter havari/skade

Så snart som mulig etter at et skip eller flyttbar innretning har hatt en sjøulykke, skal rederiet sende begjæring om tilsyn til Sjøfartsdirektoratet. Skjemaet KS-0115 Begjæring om tilsyn skal brukes. 

Meldeplikt ved ulykker til sjøs

Sjøulykker og andre hendelser til sjøs skal meldes til Sjøfartsdirektorat innen 72 timer. Meldeplikten gjelder alle norske fartøy, samt utenlandsregistrerte fartøy når hendelsen skjer i norsk territorialfarvann.


Se veiledning: veiledning-melding-og-rapportering-av-ulykker-til-sjofartsdirektoratet-mfl/
Se også: melde-og-rapporteringsplikt-ved-ulykker/

 

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen