• American Bureau of Shipping (ABS) *
  • Bureau Veritas (BV)
  • DNV AS *
  • Lloyds Register of Shipping (LR) *
  • RINA S.p.A (RINA)
  • Nippon Kaiji Kyokai – ClassNK


*også delegert tilsynsmyndighet for flyttbare innretninger – se vedlegg VI til klasseavtalen.

Mer spesifikke tema