Alle fartøy som er regulert av Sjøfartsdirektoratet, gis gebyrer etter Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift. Gebyrenes størrelse er regulert ved Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff.

Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift FOR-1996-02-22-115

Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff FOR-2009-12-21-1738