Om bedømmelsen:

  • Den som gjennomfører bedømmelsen skal vurdere hvor lang tid den skal ta.
  • Det må være mulig å kunne gjennomgå alle punktene i sjekklisen om bord på fartøyet bedømmelsen blir gjennomført.

Hvem kan gjennomføre bedømmelsen?
Bedømmelse for brovakt, maskinvakt, olje/kjemikalie tankere- og gass tankere laveste grad kan gjennomføres av den som er innehaver av gyldig relevant kompetansesertifikat og ferdighetssertifikat. 

For bedømmelse for alle andre sertifikater kreves det at du er innehaver av assessor kvalifikasjonsbevis i tillegg til gyldig relevant kompetansesertifikat.

Meld inn bedømmelse:

Det anbefales å melde inn bedømmelse elektronisk på denne siden. Hvis du likevel ønsker å sende inn bedømmelse som pdf. dokument finner du veiledning til hvordan skrive en manuell bedømmelse her.

Sjekklister som skal gjennomgås ved bedømmelse av ferdighetssertifikat:

Brovakt

Maskinvakt

Olje- og kjemikalietanker, laveste grad

Gasstanker, laveste grad

Sjekklister som assessor skal gjennomgå ved bedømmelse av:

D2 kompetansesertifikat

D3 kompetansesertifikat

D4 kompetansesertifikat

D5 kompetansesertifikat

D6 kompetansesertifikat

Matros ferdighetssertifikat

M2 kompetansesertifikat

M4 kompetansesertifikat

Skipsmotormekaniker ferdighetssertifikat

ETO kompetansesertifikat

ETR ferdighetssertifikat

Hvem kan være assessor?
Godkjent assessor er en person som er innehaver av assessor kvalifikasjonsbevis og har gyldig relevant kompetansesertifikat, eller kan dokumentere at han er lærer i alle konvensjonsfag relevant for bedømmelsen.

 

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.