Om bedømmelsen:

  • Den som gjennomfører bedømmelsen skal vurdere hvor lang tid den skal ta.
  • Det må være mulig å kunne gjennomgå alle punktene i sjekklisen om bord på fartøyet bedømmelsen blir gjennomført.
  • Bedømmelse for Dekksoffiser klasse 5, 4, og 3 må gjennomføres om bord på fartøy på 15m lengde eller mer og som er registrert som sjøgående. Skal du søke om Dekksoffiser begrenset til fartsområde 1 og 2 behøver ikke fartøyet være sjøgående. Skip er sjøgående når de er registrert for å gå i fartsområde 3 eller større.

Hvem kan gjennomføre bedømmelsen?
Bedømmelse for brovakt, maskinvakt, olje/kjemikalie tankere- og gass tankere laveste grad kan gjennomføres av den som er innehaver av gyldig relevant kompetansesertifikat og ferdighetssertifikat. 

For bedømmelse for alle andre sertifikater kreves det at du er innehaver av assessor kvalifikasjonsbevis i tillegg til gyldig relevant kompetansesertifikat.

Meld inn bedømmelse:

Det anbefales å melde inn bedømmelse elektronisk på denne siden. Hvis du likevel ønsker å sende inn bedømmelse som pdf. dokument må du sende inn denne informasjonen:

  1. Navn på den som bedømmes
  2. Fartøy med kallesignal
  3. Tidsrom bedømmelsen er utført
  4. Skal dokumentere at bedømmelsen er gjennomført i henhold til relevant tabell i STCW- konvensjonen
  5. Navn på assessor
  6. Legge ved kopi av kvalifikasjonsbevis for assessor

Sjekklister som skal gjennomgås ved bedømmelse av ferdighetssertifikat:

Brovakt

Maskinvakt

Olje- og kjemikalietanker, laveste grad

Gasstanker, laveste grad

Sjekklister som assessor skal gjennomgå ved bedømmelse av:

D2 kompetansesertifikat

D3 kompetansesertifikat

D4 kompetansesertifikat

D5 kompetansesertifikat

D6 kompetansesertifikat

Matros ferdighetssertifikat

M2 kompetansesertifikat

M4 kompetansesertifikat

Skipsmotormekaniker ferdighetssertifikat

ETO kompetansesertifikat

ETR ferdighetssertifikat

Hvem kan være assessor?
Godkjent assessor er en person som er innehaver av assessor kvalifikasjonsbevis og har gyldig relevant kompetansesertifikat, eller kan dokumentere at han er lærer i alle konvensjonsfag relevant for bedømmelsen.

 

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.