Sjekkliste etter tabell A-II/5 i STCW konvensjonen

Bidra til en sikker brovakt

 • Kommunikasjonen er klar og konsis
 • Vakt og vaktskifter utføres i samsvar med anerkjent praksis og framgangsmåter

Bidra til å legge til, ankre og andre fortøyningsoperasjoner

 • Operasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr

Bidra til håndtering av last og forråd

 • Operasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr
 • Håndtering av farlig, risikofylt og skadelig last eller forråd utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis

Bidra til sikker drift av dekksutstyr og maskineri

 • Operasjoner utføres i samsvar med etablert sikkerhetspraksis og driftsinstrukser for utstyr
 • Kommunikasjonen innenfor operatørens ansvarsområde lykkes konsekvent
 • Drift av utstyret utføres trygt i samsvar med fastsatte prosedyrer
 • Demonstrere riktige metoder for rigging og endrigging i samsvar med sikker industripraksis
 • Demonstrere riktig laging og bruk av knuter, spleiser, stoppere, surring, omfletning samt riktig håndtering av duk
 • Demonstrere riktig bruk av blokk og talje
 • Demonstrere riktige metoder for håndtering av liner, wire, kabler og kjettinger

Anvende forholdsregler for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

 • Prosedyrer utformet for å verne personell og skipet følges til enhver tid
 • Sikre arbeidsrutiner følges og egnet sikkerhets- og verneutstyr brukes riktig til enhver tid

Anvende forholdsregler og bidra til hindring av forurensning av havmiljøet

 • Prosedyrer utformet for å verne havmiljøet følges til enhver tid

Operere redningsfarkoster og mann-over-bord-båter

 • Tiltak som iverksettes i evakuerings- og redningssituasjoner er tilpasset rådende omstendigheter og forhold, og er i samsvar med anerkjent sikkerhetspraksis og normer

Bidra til vedlikehold og reparasjoner om bord på skipet

 • Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid utføres i samsvar med tekniske, sikkerhetsmessige og prosedyremessige spesifikasjoner

Jeg er oppmerksom på at falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §§ 221 og 361, og vil bli politianmeldt.